Προγράμματα

Προγράμματα

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού " με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής &…
• Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης GRUNDTVIG: “Social Competencies for the Community Participation of People With Disabilities / SocPart” Το πρόγραμμα…
EuropeAid/131330/C/SER/RS "Enhancing the position of residents in residential care institutions for persons with mental disability and mental illness and creation…
  • Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία   Ο σκοπός του έργου -που χρηματοδοτήθηκε από τα EEA…
 Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. συμμετέχει ως εταίρος σε μια σειρά προγραμμάτων ERASMUS+   • ERASMUS+ PERMIND (Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2019)…