Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. συμμετέχει ως εταίρος σε μια σειρά προγραμμάτων ERASMUS+

• ERASMUS +/Youth: "DELIBERATE SELF HARM POSITIVE CHOICES" (DSHPC) (Απρίλιος 2015 – Μάρτιος 2017)

Το πρόγραμμα συντονίζει η οργάνωση Plymouth Mind (Αγγλία) και συμμετέχουν μαζί με την Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. ως εταίροι φορείς από τη Λιθουανία (ZISPB), τη Ρουμανία (BUCOVINA), την Τουρκία (BEHDER) και την Ελλάδα (Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.). Πολλά παιδιά και έφηβοι βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και ανάμεσα σε άλλα προβλήματα αυτό καταλήγει να είναι η αιτία να εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η ευάλωτη ομάδα παιδιών κινδυνεύει περισσότερο να αναπτύξει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Οι έρευνες έχουν, επίσης, δείξει ότι οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές συνδέονται με τις διαταραχές προσωπικότητας και πάρα πολύ με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό την "αλεξιθυμία", δηλαδή τη δυσκολία να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων ή να μπορέσουν να καταλάβουν τι τα προκάλεσε.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και με τη συνεισφορά εταίρων στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο άτυπων εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο για τους ίδιους τους νέους όσο και για όλους τους φορείς και τα άτομα της κοινότητας που ασχολούνται μαζί τους (γονείς, εκπαιδευτικοί, γιατροί κτλ) που στόχο θα έχουν να αυξήσουν την κατανόηση αυτών των προβλημάτων, να "εκπαιδεύσουν" και να ενδυναμώσουν τα άτομα πώς να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο στη ζωή τους. Η εκπαίδευση θα αφορά κυρίως όσους εμπλέκονται με τα ευάλωτα αυτά άτομα και θα έχει στόχο να τους βοηθήσει να κατανοούν και να στηρίζουν τους νέους με προβλήματα αλεξιθυμίας και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Θα δημιουργηθούν, επίσης, εθελοντικές ομάδες που θα αποτελούνται από άτομα κύρους της κοινότητας, τα οποία θα στηρίξουν τη συνέχιση του έργου και μετά το πέρας της χρηματοδότησης και θα συμβάλλουν στη διάχυση του προγράμματος αλλά και στην αξιολόγησή του.

Πληροφορίες για την πορεία του προγράμματος και υλικό για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ καθώς και στη σελίδα του προγράμματος στο fb

Διαβάστε τα ενημερωτικά δελτία του προγράμματος

Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος "Deliberate Self-Harm - Positive Choices" Απρίλιος 2016

Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος "Deliberate Self-Harm - Positive Choices" Ιανουάριος 2016

Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος "Deliberate Self-Harm - Positive Choices" Νοέμβριος 2015

Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος "Deliberate Self-Harm - Positive Choices" Αύγουστος 2015

 

• ERASMUS+ DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing (Νοέμβριος 2016 - Ιούνιος 2019)

Εταίροι του προγράμματος είναι Santé Mentale Exclusion Sociale SMES-Europa, projekt UDENFOR, ISTITUTO ANDREA DEVOTO - ISTITUTO DI RICERCA SULLA MARGINALITA' E LE. POLIDIPENDENZE - O.N.L.U.S., Caritas Archidiecezji Warszawskiej, PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU, Midladns Simon Community, Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με άτομα που στερούνται στέγης ή/και μετανάστες με ιδιαίτερη στόχευση τις πιο ευάλωτες από αυτές τις ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Μέσα από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τη μελέτη περιπτώσεων και τη συλλογή βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών θα παραχθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει τους αντίστοιχους επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων και να εξασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

 

• ERASMUS+ “European Tutoring Process in Psychiatry And Mental Health” (Σεπτέμβριος 2014-Αύγουστος 2017)

Το πρόγραμμα αφορά στην πρακτική άσκηση των νέων επαγγελματιών του χώρου της Ψυχικής Υγείας , σε ευρωπαϊκές δομές. Υλοποιείται με διακρατικές ανταλλαγές και εκπαίδευση των ειδικών στις πρακτικές και τα προγράμματα των φορέων υποδοχής. Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

 

• ERASMUS+/Youth "Mental Health and Youth" (MEHAY) (Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2017)

Το πρόγραμμα συντονίζει η ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje με εταίρους την Fundación INTRAS και την Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. Αφορά σε εκπαιδευτικές ανταλλαγές και δραστηριότητες που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις ικανότητες των επαγγελματιών και να προωθήσουν καινοτόμες πρακτικές όσον αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση για νέους (παιδιά και εφήβους), ώστε να προληφθεί η ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών ή να μειωθεί ο αντίκτυπος που αυτές έχουν στην πορεία της ζωής των ατόμων.