22-28 Μαϊου 2023 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας

22-28 Μαϊου 2023 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας
 
H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ψυχικής υγείας στην καθημερινή μας ζωή.
To φετινό θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας που διανύουμε είναι «Ψυχικά Υγιείς Κοινότητες».
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας Mental Health Europe στο οποίο συμμετέχει ενεργά η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, υπογραμμίζει ότι η ψυχική υγεία είναι απαραίτητη στις κοινότητες και αφορά όλον τον πληθυσμό.
Απαιτεί την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για θέματα ψυχικής υγείας σε κάθε χώρο: στα σχολεία, στους χώρους εργασίας και στο σπίτι μας.
Για να οικοδομήσουμε ψυχικά υγιείς κοινότητες, θα πρέπει να προωθήσουμε ενεργά την εκπαίδευση γύρω από τα θέματα ψυχικής υγείας. Η κατανόηση και η μάθηση σχετικά με την ψυχική υγεία πρέπει να ξεκινά νωρίς, στο σπίτι, στις οικογένειες και τα δίκτυά μας, στα σχολεία και στους χώρους εργασίας μας.
 
Aν αποκτήσουμε καλύτερες γνώσεις, δεξιότητες και υποστήριξη, θα μπορέσουμε να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία, χωρίς να φοβόμαστε το στίγμα ή τις διακρίσεις.
Γιατί ας μην ξεχνάμε: Δεν υπάρχει υγεία, χωρίς ψυχική υγεία!
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο