23.09.2021 – Διαδικτυακή Ημερίδα: Η Εργασία Υποστήριξης Ομοτίμων – Peer Support Work στην Ελλάδα

Erasmus co funded logo

Διαδικτυακή Ημερίδα: Η Εργασία Υποστήριξης Ομοτίμων – Peer Support Work στην Ελλάδα

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 11:00 έως τις 13:30 με θέμα τις προοπτικές της Εργασίας Υποστήριξης από Ομοτίμους (Peer Support Work) στην Ελλάδα.

Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση οργανισμών, οργανώσεων, συλλογικοτήτων και μεμονωμένων ατόμων που λαμβάνουν ή παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σχετικά με την Εργασία Υποστήριξης από Ομοτίμους και στην την έναρξη ενός διαλόγου για τις προοπτικές κατάρτισης Ειδικών Υποστήριξης Ομοτίμων στη χώρα μας και ενσωμάτωσής τους στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Ο Ειδικός Υποστήριξης Ομοτίμων (ή αλλιώς Ομότιμος Θεραπευτής/ Ομότιμος Εργαζόμενος) απασχολείται σε κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με βάση την προσωπική του εμπειρία ψυχικών δυσκολιών και ανάρρωσης με στόχο την υποστήριξη, καθοδήγηση και ενδυνάμωση άλλων ατόμων στη δική τους πορεία ανάρρωσης. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και να υποστηρίζεται/ εποπτεύεται συστηματικά.

Σε πολλές χώρες έχει γίνει κοινή καλή πρακτική η συμμετοχή των Ειδικών Υποστήριξης Ομότιμων στην ψυχοκοινωνική φροντίδα. Στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη επίσημη εκπαίδευση και επίσημο πλαίσιο – προσοντολόγιο για το συγκεκριμένο επάγγελμα στον χώρο της ψυχικής υγείας.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qd-msqzwrEt3rKS1lZiCHdk4dhyW8FAT_

Η ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται διαχρονικά για το συγκεκριμένο πεδίο και σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί εταίρο στο Πρόγραμμα Erasmus+ “European Profile for Peer Support Workers” (2019-2021), που στοχεύει στη συστηματοποίηση της ένταξης των Ειδικών Υποστήριξης Ομοτίμων στις διεπιστημονικές ομάδες και στη θεσμοθέτηση της παραπάνω ειδικότητας.

To έργο “European Profile for Peer Support Workers” συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίζεται από την οργάνωση Grone Bildungszentrum für Gesundheits und Sozialberufe GmbH στη Γερμανία και ως εταίροι συμμετέχουν φορείς από Ελλάδα (ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος), Ολλανδία (Stichting Cordaan Group και Stichting GGZ Noord Holland Noord), Νορβηγία (Sorlandet Sykehus HF) και Πολωνία (CEdu Sp. z o.o.). Το έργο υλοποιείται με  τη  συγχρηματοδότηση  του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Project Reference No. 2019-1-DE02-KA202-006547).

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο του Erasmus+ “European Profile for Peer Support Workers” στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ekpse.gr/images/myfolder/Flyer-in-Greek.pdf

Βρείτε εδώ την αφίσα της Εκδήλωσης.

Βρείτε εδώ τo Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο