ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ! 04/07/2023 – Aνοιχτή Συζήτηση για τον Περιορισμό των Ακούσιων Νοσηλειών

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου Forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος «Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας», με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΑΡΓΩ» και συμπορευόμενη με τους φορείς Αυτοεκπροσώπησης των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες,  σας προσκαλεί σε Ανοιχτή Συνάντηση την Τρίτη 04 Ιουλίου 2023, στο θέατρο του «Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου» της ΠΕΨΑΕΕ (Ώρες: 12.00-15.00 / Διεύθυνση: Ηπείρου 41, Αθήνα, Τ.Κ. 104 39) με θέμα τον περιορισμό των ακούσιων νοσηλειών στη χώρα μας.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ασυνέχεια στη φροντίδα εξαιτίας της υποστελέχωσης των μονάδων ψυχικής υγείας, η ανεπάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και η περιορισμένη διασύνδεση των μονάδων, έχουν οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά ακούσιων νοσηλειών στην Ελλάδα.

Αποτελεί βασική μας θέση ότι η κατάχρηση της διαδικασίας της ακούσιας νοσηλείας πλήττει τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, αποτελεσματικά και επαρκώς.

Οι ακoύσιες νοσηλείες μπορούν να περιοριστούν μόνο με τη διασύνδεση και συνεργασία των ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ, αξιοποιώντας το μοντέλο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας και του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Αυτοί οι θεσμικοί φορείς δραστηριοποιούνται στην πρόληψη της κρίσης, την έγκαιρη παρέμβαση, την ανάρρωση και την αποκατάσταση, στο πλαίσιο ενός τομεοποιημένου συστήματος που θα διασφαλίζει τη διασύνδεση των φορέων και τη συνεργασία της νοσοκομειακής με την εξωνοσοκομειακή ομάδα.  

Δείτε εδώ το κείμενο θέσεων της Οργανωτικής Επιτροπής.

Είσοδος Ελεύθερη με απαραίτητη τη  Δήλωση Συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/iV8KaH2XxU8cTVjr6

Μετάβαση στο περιεχόμενο