2η Συνάντηση εταίρων προγράμματος Εrasmus+ DUB-IN: The Transformative Power of my Voice. Charting Future Directions on Social Skills Training for People with Psychosocial Disability (PwPD)

2η Συνάντηση εταίρων προγράμματος Εrasmus+ DUB-IN: The Transformative Power of my Voice. Charting Future Directions on Social Skills Training for People with Psychosocial Disability (PwPD).

Στις 17 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Erasmus+ DUB-IN: The Transformative Power of my Voice. Charting Future Directions on Social Skills Training for People with Psychosocial Disability (PwPD) στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους του οργανισμούς του προγράμματος είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος εκπροσώπησαν συνεργάτες από τη Δομή της Θράκης. Στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της πορείας του προγράμματος μέχρι σήμερα, η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων του προγράμματος και ο προγραμματισμός των επόμενων συναντήσεων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν το Mayor Player Programme και Instructor’s Book, δύο εγχειρίδια που στοχεύουν στην εκπαίδευση δεξιοτήτων ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.   

Leader: FUNDACION INTRAS (Ισπανία), Εταίροι: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα), SMASHING TIMES THEATRE COMPANY LIMITED (Ιρλανδία), PRO MENTE OBEROSTERREICH- GESELLSCHAFT FUR PSYCHISCHE UND SOZIALE GESUNDHEIT VEREIN(Αυστρία), EUROPEAN PLATFORM FOR REHABILITATION (Βέλγιο), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα).

Διάρκεια: 24 μήνες, Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2023

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο