6-8 Σεπτεμβρίου 2023: 37o Συνέδριο SFE CEFEC στην Ιτέα Φωκίδας

Το 37ο Ετήσιο Συνέδριό του SFE CEFEC θα διοργανωθεί στην Ιτέα Φωκίδας το διάστημα 6-8 Σεπτεμβρίου 2023, σε συνεργασία με την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, με τίτλο «Δρώντας για την κοινωνική οικονομία. Ενδυναμώνοντας τη Κοινότητα”.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και της δικτύωσης για την Κοινωνική Οικονομία στις περιοχές της επαρχίας και στην ενδυνάμωση της κοινότητας, μέσω της παρουσίασης πρωτοβουλιών από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα αναφερθούμε σε θέματα Πράσινης Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικοοικονομικής Ένταξης και Προσφύγων.

Δείτε την Πρόσκληση για το Συνέδριο

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και το πρόγραμμα του Συνεδρίου για το 2023, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσηςcefecannualconference.eu

Μετάβαση στο περιεχόμενο