Άμφισσα: Ημερίδα “Η Μοναδικότητα της Διαφορετικότητας”

Ημερίδα για εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς πραγματοποιεί η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 9.30 – 13:00, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φωκίδας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας (ΚΠΕ). Η δράση αποτελεί συνέχεια των Ομάδων Εφήβων που πραγματοποιεί η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο της πρόληψης στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Φωκίδας. 

 

Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εφήβων, η συνεργασία με τους άλλους και η κατανόηση της έννοιας της μοναδικότητας μέσα από την κατανόηση των διαφορών μας.Η επεξεργασία του θέματος θα γίνει με παρουσιάσεις, βιωματικά εργαστήρια, διεργασία σε ομάδες, συζήτηση.

 

Αποτελεί γεγονός ότι στις ημέρες μας οι νέοι έρχονται σε επαφή από αρκετά μικρή ηλικία με πολλά ερεθίσματα και έννοιες, όπως η διαφορετικότητα, και μαθαίνουν τις διαφορές των ανθρώπων σε χρώμα, κουλτούρα, γλώσσα, εθνικότητα, θρησκεία, πνευματική ανάπτυξη, σεξουαλικές προτιμήσεις, κοινωνικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, καθώς και στη σωματική και ψυχική υγεία. Ωστόσο, παρόλο που γνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα άτομα, επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κάπως αφηρημένα για τα παιδιά, υπάρχει ο κίνδυνος να υιοθετήσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις που τους υποδεικνύει η κοινωνία τους. 

 

Η διαπίστωση αυτή καθιστά πολύ σημαντική την ανάγκη για μια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εφήβων και την κατανόηση της μοναδικότητας του ατόμου όπως αυτή αναδύεται μέσα από τις ίδιες μας τις διαφορές, καθώς η αποδοχή της διαφορετικότητας συμβάλλει στη συμφιλίωση με τον εαυτό μας και με τους άλλους και αποτρέπει την εμφάνιση περιστατικών βίας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο