Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Πρόληψης σε Σχολικές Μονάδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα για την πρόληψη-αντιμετώπιση των μακροχρόνιων ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19 στις σχολικές μονάδες

Πρόγραμμα “Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί- Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στη Σχολική Κοινότητα”

 

Η πανδημία Covid-19 ενσκήπτει με ανυπολόγιστες, μέχρι στιγμής, κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες. Στην ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος σταθερά υπερασπιζόμαστε την πάγια αντίληψή μας ότι η στροφή σε υπηρεσίες πρόληψης και πρώιμης ψυχολογικής παρέμβασης με ολιστική φιλοσοφία που περιλαμβάνουν υποστηρικτικούς, προστατευτικούς παράγοντες, όπως η ψυχική ανθεκτικότητα, καθίσταται επιτακτική.
Με στόχο επομένως, την εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας σε αυτή την ιδιότυπη εποχή που δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας, και κατόπιν σχετικών αιτημάτων των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, έχει προβλεφθεί η προσαρμογή του προγράμματος στις νέες συνθήκες και η κατά περίπτωσιν εξ αποστάσεως εφαρμογή του.

Επικοινωνείστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με:

1. Εκπαίδευση- Δικτύωση εκπαιδευτικών- Συμβούλων σχολικής ζωής στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητικό και βιωματικό μέρος. Οι βιωματικές ασκήσεις που προτείνονται αποτελούν ενδεικτικές εφαρμογές του Υλικού “Ζώντας & Μαθαίνοντας Μαζί”. Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται ανηρτημένο στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΙΕΠ και είναι προσβάσιμο στους εκπαιδευτικούς. Ενότητες: Ζω καλύτερα/ Ευζην/Αυτομέριμνα και Πρόληψη, Πρόληψη εξαρτήσεων, Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, Ψυχική Υγεία, Δικαιώματα.
2. Εκπαίδευση-Δικτύωση για τους ψυχολόγους/κοινωνικούς λειτουργούς των σχολικών μονάδων με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων μεγάλης εμβέλειας στην Αττική
3. Σεμινάρια Ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών με γενικό τίτλο: «Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί- Ενδυνάμωση/Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας σε ένα σχολείο που δοκιμάζει πρωτόγνωρες απειλές, προκλήσεις και … ευκαιρίες!».
4. Ερωτηματολόγιο έρευνας με ειδική ενότητα για εκπαιδευτικούς: Πανδημία COVID-19. Λοιπόν, τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα μας;
Ειδικός στόχος της μελέτης που επιχειρούμε στη σχολική κοινότητα είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας σε αυτή την ιδιότυπη εποχή που δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα της έρευνας και ειδικά της ενότητας που αφορά τους εκπαιδευτικούς θα αξιοποιηθούν στη συστηματική εργασία στη σχολική κοινότητα στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο: “Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί- Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Μονάδες”
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο και τις οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, η οποία απαιτεί μόλις 7-10 λεπτά. https://forms.gle/qF8Dkwk4tLRZhdev6

Μετάβαση στο περιεχόμενο