Ανανέωση πιστοποίησης της ΕΚΨΥ & ΨΥ ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4 Μαΐου 2017, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1524) δημοσιεύτηκε η ανανέωση της πιστοποίησης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτερο- βάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Η σχετική αναφορά στη σελ. 5 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο