Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στην περιφέρεια ΑΜΘ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 
Τίτλος έργου Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Φορέας Υλοποίησης Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος
Προϋπολογισμός 267.030,00 ευρώ
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Περιγραφή

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στο Νομό Ροδόπης από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Ν.Έβρου-με κλιμάκια και στο Ν.Ροδόπης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος. Ο Ν.Ροδόπης επιλέχθηκε γιατί οι υπάρχουσες σήμερα υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους είναι περιορισμένες. Οι  υπηρεσίες παρέχονται στην Κομοτηνή, τις Σάπες, τον Ίασμο και την Ξυλαγανή.

Υπηρεσίες που παρέχονται
• διαγνωστικές και θεραπευτικές συνεδρίες 

• επιτόπιες επισκέψεις για την ενημέρωση των δομών/φορέων
• ενημερωτικές ημερίδες για θέματα ψυχικής υγείας και πρόληψης
• ενέργειες Πρόληψης, όπως Διαλέξεις – Σεμινάρια στην κοινότητα σε θέματα ψυχικής υγείας, ομιλίες με/σε συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικών, άλλων επαγγελματιών για θέματα-προβλήματα παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας

Στόχοι
  • Παροχή υπηρεσιών πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοπεδικών, μαθησιακών δυσκολιών, προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής στο σχολικό-κοινωνικό περιβάλλον και δυσκολιών της οικογένειας στο Νομό Ροδόπης από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Έβρου-με κλιμάκια και στο Ν.Ροδόπης.  
Αποτελέσματα Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αναμένεται να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας 200 άτομα.
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο