Άπαντηση της Προέδρου της ΕΚΨΥ&ΨΥ στην εφημερίδα “Η Ώρα της Φωκίδας”

Απάντηση της Προέδρου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Αθηνάς Φραγκούλη, σε δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας “Η Ώρα της Φωκίδας” σε σχέση με τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων του φορέα στον ν. Φωκίδας που στεγάζεται επί της οδού Σαλώνων 29 με στόχο να αξιοποιηθεί το επί 10 χρόνια κλειστό κέντρο αποκατάστασης με σκοπό τη βιοψυχολογική αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας τίθεται θέμα νόμιμης χρήσης του χώρου καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτόν. 

 

Διαβάστε την απάντηση της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας εδώ 

 

 

 

 

Λίγα λόγια για την ιστορία της παρουσίας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας του Ν. Φωκίδας

 

Από τον Δεκέμβριο του 2012 με σύμπραξη του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας και της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (εφεξής Ε.Κ.Ψ& Ψ.Υ.) εγκαθίσταται επί της οδού Σαλώνων 29 το Κέντρο Ημέρας (εφεξής Κ.Η.) παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που διαμένουν στο νομό Φωκίδας για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας από το οποίο χρηματοδοτείται και εποπτεύεται. 

Στόχος της σύμπραξης αυτής ήταν να αξιοποιηθεί το επί 10 χρόνια κλειστό κέντρο αποκατάστασης με σκοπό τη βιοψυχολογική αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία. Έτσι, στο πλήρως εξοπλισμένο κτίριο αποφασίστηκε η στέγαση του Κέντρου Ημέρας με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών και η παράλληλη εγκατάσταση των υπηρεσιών αποκατάστασης από το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ώστε να υπάρξει πλήρης κάλυψη των αναγκών των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Σύμφωνα με τον Νόμο 2716/99 άρθρο 8 όπως διατυπώνεται στο ΦΕΚ 2444/14-12-2009 Τ.Β΄ η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών του φάσματος  του αυτισμού και των ανοιών, νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, προβλήματα σωματικής υγείας και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές για τα οποία απαιτείται η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αποκατάστασης και ένταξης/επανένταξης. Άτομα που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό λόγω σοβαρών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων, τις οποίες εντάσσει στις παρεμβάσεις του, είτε ως αποδέκτες των υπηρεσιών του είτε ως θεραπευτικούς και αποκαταστασιακούς πόρους.

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν.4025/11 παρ.1, β, γ, δ το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης (πρώην ΚΕΣΑΜΕΑ Φωκίδας) έχει ως σκοπό του τη παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα. αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες με προγράμματα ψυχολογικής, κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, πρώιμης διάγνωσης, ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρίες, λειτουργικής αποκατάστασης, υποστήριξης για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, συνεργασίας με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους. 

Η ένταξη επομένως της πράξης για την ίδρυση και λειτουργία του Κ.Η. στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ ουσιαστικά εξαρχής υπηρέτησε το σκοπό δημιουργίας του κτιρίου και την ανάγκη αλληλοσυμπλήρωσης των δομών υγείας και όχι τον κατακερματισμό τους, στοχεύοντας πάντα στην άμεση δικτύωση και διασύνδεσή τους υπηρετώντας τις βασικές αρχές παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πολίτες του νομού και όχι μόνο, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων για το κράτος.

Ενισχυτικά στην αρχική σκέψη και συνεργασία, το Μάρτιο του 2016 η Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. εκπόνησε ολοκληρωμένη μελέτη για τη δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου για την εξυπηρέτηση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού προβλέποντας στην πρότασή της την κάλυψη φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης από το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας επιδιώκοντας πάντα την συνέργεια και σύμπραξη με στόχο την ολιστική κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Ο στόχος της ουσιαστικής σύμπραξης και αλληλοσυμπλήρωσης των υπηρεσιών δεν εκπληρώθηκε από πλευράς του Γενικού Νοσοκομείου τα τελευταία 6 χρόνια λειτουργίας του Κ.Η. 

Σε άλλη κατεύθυνση στην παρούσα φάση η τρέχουσα προκήρυξη 21 θέσεων για τη στελέχωση του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. διαχωρίζει τη λειτουργία του από αυτή της ήδη υπάρχουσας μονάδας, καθώς δεν προβλέπεται η ενσωμάτωση της σε αυτό. 

Βασικός στόχος και σχεδιασμός για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ήταν πάντα να εγκατασταθούν και υπηρεσίες αποκατάστασης, δημιουργώντας ένα πολυδύναμο κέντρο που θα παρέχει ολοήμερη και συνολική κάλυψη των αναγκών των ατόμων που εξυπηρετούνται, καθώς πολλά από τα περιστατικά μας έχουν σωματικές αναπηρίες που χρήζουν αποκατάστασης σε συνδυασμό με την ψυχολογική τους υποστήριξη. 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο