Απολογισμός Ημερίδας «Συνηγορία και αυτοσυνηγορία στην ψυχική υγεία: Παρελθόν, παρόν, μέλλον»

Ημερίδα «Συνηγορία και αυτοσυνηγορία στην ψυχική υγεία: Παρελθόν, παρόν, μέλλον»
Σάββατο 19/9/2020 Ώρες: 10:00-13:30
Διοργάνωση: Δέσπω Κριτσωτάκη, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris και Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Marie Sklodowska-Curie individual Fellowships European «Mental health advocacy: Reassessing the history of mental health organizations in the second half of the twentieth century

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στη συνηγορία και την αυτοσυνηγορία, δύο έννοιες συνδεδεμένες με την ενδυνάμωση, την ανάκαμψη (recovery) και την εξάλειψη του στίγματος, το οποίο αποτελεί ακόμα εμπόδιο για την ουσιαστική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Σήμερα η συνηγορία και η αυτοσυνηγορία ορίζονται διεθνώς ως πεδία δράσης για τις πολιτικές ψυχικής υγείας. Στην Ελλάδα δρουν στον χώρο αυτό ποικίλες οργανώσεις, άλλες παλιότερες και άλλες περισσότερο καινούργιες, ενώ πλέον υπάρχουν και επίσημοι θεσμικοί φορείς της Πολιτείας, που στοχεύουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η ημερίδα χαρτογράφησε αυτούς τους φορείς και τις οργανώσεις, από τις πιο παλιές, ορισμένες από τις οποίες δεν υπάρχουν σήμερα, ως τις πιο πρόσφατες. Συζητήσαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τους σκοπούς τους, τους τρόπους λειτουργίας τους, τα προβλήματά τους και τις δυνατότητές επίλυσής τους, αλλά και τις μελλοντικές τους προοπτικές.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων φορέων, φορέων του μη-κερδοσκοπικού τομέα, και σωματείων, ερευνητές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δίνοντας φωνή στις διαφορετικές όψεις της δράσης της συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας σήμερα. Όλοι οι ομιλητές και συζητητές αναγνώρισαν τη συμμετοχή και την αυτοεκπροσώπηση ως απαραίτητους στόχους. Αν και σημειώθηκαν οι δυσκολίες στην οργάνωση των «ληπτών», υπογραμμίστηκαν οι σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επέλθει σε σχέση με το 1980, περίοδο την οποία κάποιοι από τους συμμετέχοντες ήταν σε θέση να θυμούνται: η θέση των ασθενών, η δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας, η αναγνώριση της σημασίας της «από τα κάτω» προσέγγισης και η θεωρούμενη πλέον ως δεδομένη σύζευξη της βιολογικής, ψυχοδυναμικής και κοινωνικής προσέγγισης, σημειώθηκαν ανάμεσα στα θετικά βήματα που έχουν συντελεστεί.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Ομιλία Παναγιώτης Διακάκης

Ομιλία Δέσπω Κριτσωτάκη

Ομιλία Μαρία Μητροσύλη

Ομιλία Αιμιλία Πανάγου

Ομιλία Χριστόφορος Παπαδάκης

Ομιλία Ευαγγελία Παπαδιώτη – Ξένια Καϊρη

Oμιλία Παναγιώτης Χονδρός

Oμιλία Παναγιώτα Φίτσιου

Μετάβαση στο περιεχόμενο