Απολογιστικές Εκθέσεις

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος για το έτος 2020

[spoiler title=”Eκθεση Απολογισμού”]

 
[/spoiler]

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος για το έτος 2019

[spoiler title=”Eκθεση Απολογισμού”]

 
[/spoiler]

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για το έτος 2018

[spoiler title=”Eκθεση Απολογισμού”]

 
[/spoiler]

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για το έτος 2017

[spoiler title=”Eκθεση Απολογισμού”]

 
[/spoiler]

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για το έτος 2016

[spoiler title=”Eκθεση Απολογισμού”]

 
[/spoiler]

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για το έτος 2015

[spoiler title=”Eκθεση Απολογισμού”] [/spoiler]

Διαβάστε τα αποτελέσματα της Έκθεσης Κοινωνικής Απόδοσης (Social Return  On  Investment) για τη δομή Άμφισσας της ΕΚΨ&ΨΥ

[spoiler title=”Εκθεση Κοινωνικού Αντικτύπου”]

 
[/spoiler]

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο