“ΑΡΓΩΣ”-Δίκτυο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας

Το δίκτυο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας “ΑΡΓΩΣ”, όπου συμμετέχει η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ.), έχει ως μέλη του 36 Ν.Π.Ι.Δ. που λειτουργούν πάνω από 140 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, απασχολούν  2.300 εργαζόμενους, φιλοξενούν 2.100 άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τουλάχιστον 5.000 πολίτες καθημερινά.

Το Δίκτυο “ΑΡΓΩΣ” έχει θέσει το εξής πλαίσιο διεκδίκησης:

Α. Απρόσκοπτη συνέχιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα με την καλύτερη δυνατή διασφάλιση των δικαιωμάτων των ωφελουμένων και των εργαζομένων των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και       Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Α & ΨΥ), καθώς και τη γενικότερη ολοκλήρωση του σχεδίου αποασυλοποίησης με την παράλληλη ολοκλήρωση του Δικτύου Υπηρεσιών στην κοινότητα και την τομεοποίηση αυτών.

Β. Άμεση επίλυση των θεσμικών – επιστημονικών – διαχειριστικών προβλημάτων των Μ.Ψ.Α & ΨΥ με την εξασφάλιση έναρξης επίσημου διαλόγου, με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, μεταξύ Υπουργείου Υγείας (Υ.Υ.) και φορέων του δικτύου.

Γ. Σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση των Μ.Ψ.Α & ΨΥ για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ποιοτικής λειτουργίας τους με επίσημη και έγγραφη δέσμευση του Υ.Υ.

Δ. Άμεση εφαρμογή συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης των Μ.Ψ.Α & ΨΥ και του επιστημονικού και κοινωνικού έργου των φορέων με ποιοτικά και κοινωνικά κριτήρια αλλά και διαχειριστικό έλεγχο ώστε να πάψουν οι ανυπόστατες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες περί κακοδιαχείρισης και αναποτελεσματικότητάς τους.

 Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο “ΑΡΓΩΣ” εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο