ΑΡΘΡΟ: “Κλιματικές Αλλαγές και Ανθεκτικότητα”

Erasmus co funded logo

ΑΡΘΡΟ: “Κλιματικές Αλλαγές και Ανθεκτικότητα”
Γράφει η Γεωργία Γεωργίου, Δασοπόνος, Msc στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ “Aνακαλύπτοντας την Ανθεκτικότητα: Άνθρωποι, Τόποι και Κοινότητες” – Breakthrough for Resilience: People, Places and Communities

Μία καθημερινή πραγματικότητα που όλοι ζούμε είναι η «Κλιματική Αλλαγή».
Δεν πρέπει όμως αυτό να αποτελεί άλλοθι για τα λάθη μας και τις παραλείψεις μας.
Οι δασικές πυρκαγιές είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος καταστροφής των δασών στην Ελλάδα.
Οι πυρκαγιές υφίστανται από τότε που έχει μνήμη η ανθρωπότητα, αλλά το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο ανθρώπινος παράγοντας με τις παρεμβάσεις του, άμεσες ή έμμεσες, έκανε την χώρα πιο επιρρεπή σε καταστροφικές πυρκαγιές.
Οι προσπάθειες των τελευταίων ετών για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεν είναι επαρκής, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες δεκαετίες, διαταράσσοντας σημαντικά το οικοσύστημα.
Αν ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν θα βρούμε τεράστιες δασικές πυρκαγιές [π.χ. Πελοπόννησος 2007, Μάτι 2019, κ.λ.π.], οι οποίες προκάλεσαν μεγάλες απώλειες, τόσο σε «Τόπους», όσο και σε «Ανθρώπους».
Φθάνοντας στο σήμερα [Φωκίδα, Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησος, Βόρεια Ελλάδα κ.λ.π., Αύγουστος 2021] βάση στατιστικών στοιχείων αναφέρεται ότι μόνο σε μία εβδομάδα κάηκαν πάνω από 1.000.000 στρέμματα σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.
Δυστυχώς, τα αίτια των πυρκαγιών αυτών οφείλονται κυρίως σε φυσικά ανθρωπογενή αίτια, όπως εμπρησμοί από πρόθεση ή αμέλεια.
Οι δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, αυξάνονται συνεχώς και με γρήγορο ρυθμό, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του φυσικού πλούτου της χώρας.
Δημιουργούν μεγάλη καταστροφή σε χλωρίδα και πανίδα, διαταράσσοντας όχι μόνο το οικοσύστημα, αλλά και την οικονομία του «Τόπου».

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, υλοποιεί στη Φωκίδα το Πρόγραμμα Erasmus+ “Ανακαλύπτοντας την Ανθεκτικότητα: Άνθρωποι, Τόποι και Κοινότητες” (Breakthrough for Resilience: People, Places and Communities), με στόχο τα μέλη της και η τοπική κοινωνία να ευαισθητοποιηθούν στις επιπτώσεις της «Κλιματικής Αλλαγής» και σε θέματα όσον αφορά στην «Ανθεκτικότητα» των «Ανθρώπων», των «Τόπων» και των «Κοινοτήτων», με βιωματικά σεμινάρια, ασκήσεις και στοχευμένες δράσεις.

To έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εrasmus+ της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο