Αξιοπρέπεια και Ευημερία: Πρακτικές προσεγγίσεις στην εργασία με αστέγους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας

Το εγχειρίδιο «Πρακτικές Προσεγγίσεις στην Εργασία με Αστέγους Ανθρώπους που αντιμετωπίζουν Προβλήματα Ψυχικής Υγείας», αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊού προγράμματος Erasmus+ DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing, όπου η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλαρόπουλος συμμετέχει ως εταίρος. Πρόκειται για έναν οδηγό που στόχο έχει να βοηθήσει τους επαγγελματίες να αναπτύξουν τις κατάλληλες εκείνες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν πιο αποτελεσματικά τους αστέγους  με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

 

Περιέχει  επτά ενότητες, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι τέσσερις πυλώνες και οι τρεις άξονες που στηρίζουν το οικοδόμημα μιας συνεκτικής παρέμβασης στον τομέα της έλλειψης στέγης.

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 8 οργανισμοί που εργάζονται με αστέγους από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Αποτελεί την εξέλιξη μιας  πρωτοβουλίας του SMES Europa, που ασχολείται με το θέμα ψυχική υγεία και κοινωνικός αποκλεισμός (η ΕΚΨ&ΨΥ είναι μέλος του ΔΣ). Στην προσπάθεια αυτή ενεργό συμμετοχή έχει και το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία. 

Ο οδηγός είναι δωρεάν διαθέσιμος στα ελληνικά εδώ και στα αγγλικά εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο