Απολογιστικές Εκθέσεις

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος για το έτος 2020   Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος για το έτος 2019   Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για το έτος 2018   Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο