Εrasmus+ Stage of Mind

Erasmus co funded logo

Εrasmus+ Stage of Mind Οι ενήλικες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην πολιτιστική σκηνή και ιδιαίτερα στον χώρο των παραστατικών τεχνών. Το Πρόγραμμα Stage of Mind (SoM), δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να προσφέρει πρόσβαση στα άτομα με ψυχικές διαταραχές στο χώρο του μουσικού θεάτρου, μέσω της κατάρτισης και υποστήριξης τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες, προκειμένου να […]

Σβήνουμε το Στίγμα. Στο λόγο μας.

EEA GRANTS / ACTIVE CITIZENS FUND «Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας» Σκοπός του έργου  Να ενισχύσει την συνηγορία υπέρ των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες καθώς και να συμβάλει στον περιορισμό του στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου προσφέροντας εργαλεία άσκησης συνηγορίας, και χρήσης ορθής γλώσσας για την κατάρριψη στερεοτύπων, την αποφυγή επικίνδυνων γενικεύσεων, τον σεβασμό […]

Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας) ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος έργου Πράξη «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)» από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος Υποέργο 2 «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών» Φορέας Υλοποίησης Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος Προϋπολογισμός 126.000,00 ευρώ Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Περιγραφή Το υποέργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της […]

Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας) ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τίτλος έργου Πράξη «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)» από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος Υποέργο 1  «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία»  Φορέας Υλοποίησης Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος Προϋπολογισμός 126.000,00 ευρώ Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Περιγραφή Το υποέργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της […]

Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στην περιφέρεια ΑΜΘ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ  Τίτλος έργου Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος στην Περιφέρεια ΑΜΘ Φορέας Υλοποίησης Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος Προϋπολογισμός 267.030,00 ευρώ Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στο Νομό […]

ΕΣΠΑ

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας έχει αναλάβει την υλοποίηση του Προγράμματος “ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 38 μηνών (Νοέμβριος 2012-Δεκέμβριος 2015) (2012-2014) και θα υλοποιηθεί […]

ΔΑΦΝΗ_ERASMUS_GRUNDTVIG_LEONARDO

  • ERASMUS +/Youth: “DELIBERATE SELF HARM POSITIVE CHOICES” (DSHPC) (Απρίλιος 2015 – Μάρτιος 2017) Το πρόγραμμα συντονίζει η οργάνωση Plymouth Mind (Αγγλία) και συμμετέχουν μαζί με την Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. ως εταίροι φορείς από τη Λιθουανία (ZISPB), τη Ρουμανία (BUCOVINA), την Τουρκία (BEHDER) και την Ελλάδα (Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.). Πολλά παιδιά και έφηβοι […]

EuropeAid

EuropeAid/131330/C/SER/RS “Enhancing the position of residents in residential care institutions for persons with mental disability and mental illness and creation of conditions for their social inclusion in the local community” (Σερβία) Η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. συμμετείχε ως εταίρος στο πλαίσιο μιας σύμπραξης με την Bolt International Consulting (Ελλάδα), τη Σουηδική Hifab (leader) και την Pro Mente Austria. Το […]

EEA Grants-Είμαστε Όλοι Πολίτες

  • Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία   Ο σκοπός του έργου -που χρηματοδοτήθηκε από τα EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος “Είμαστε όλοι πολίτες” με διαχειριστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη-ήταν η ανάπτυξη μιας δυναμικής παρέμβασης στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η προσέγγιση του […]

ERASMUS

Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος συμμετέχει ως εταίρος σε μια σειρά προγραμμάτων ERASMUS+ DUB-IN: The Transformative Power of my Voice. Charting Future Directions on Social Skills Training for People with Psychosocial Disability Συχνά, το άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες δεν έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα DUB-IN αποτελεί μια καινοτόμα […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο