Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία που είναι μέλος της FEANTSA – του Ευρωπαϊκού Οργανισμού- ομπρέλα για τις οργανώσεις που ασχολούνται με τους άστεγους. Ιδρύθηκε το 2010 από είκοσι κοινωνικές οργανώσεις και κοινωφελείς οργανισμούς, οι οποίοι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της […]

Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων Ψυχικής Υγείας Νομού Έβρου

Ο Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων Ψυχικής Υγείας Ν. Έβρου ιδρύθηκε το 2008 για να αποτελέσει ένα πεδίο ψυχοκοινωνικής στήριξης, επικοινωνίας και αλληλεγγύης των οικογενειών των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα τελευταία χρόνια, τόσο η ανάγκη εκπροσώπησης και συνηγορίας των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και η ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους, οδήγησε στην […]

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους που θεσπίσθηκαν με το Ν. 2716/1999 (Άρθρο 12) του Υπουργείου Υγείας για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού παράλληλα είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες Ψυχικής […]

“ΑΡΓΩΣ”-Δίκτυο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας

Το δίκτυο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας “ΑΡΓΩΣ”, όπου συμμετέχει η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ.), έχει ως μέλη του 36 Ν.Π.Ι.Δ. που λειτουργούν πάνω από 140 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, απασχολούν  2.300 εργαζόμενους, φιλοξενούν 2.100 άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τουλάχιστον 5.000 πολίτες καθημερινά. Το Δίκτυο “ΑΡΓΩΣ” […]

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων

Το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) είναι μη- κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1996 και διατηρεί δυνάμει αδείας της διευθύνσεως ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με ψυχικές διαταραχές. Η έδρα του Ινστιτούτου βρίσκεται στην Αθήνα, στο δήμο Καλλιθέας, και η πολυδύναμη δομή της Αττικής […]

Δήμοι και Περιφέρειες

Υπουργείο Υγείας Η ανταλλαγή εμπειριών, η ανάδειξη κοινών στόχων και κοινής φιλοσοφίας με άλλους φορείς εμπλουτίζουν και ενδυναμώνουν το έργο μας. Οι συνεργασίες με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης συνέβαλαν στην ίδρυση και κατόπιν στη λειτουργία νέων πρότυπων μονάδων. Από το 1977 υπήρξε μια στενή συνεργασία της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.) με […]

Θεσμικοί και εκπαιδευτικοί φορείς

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Παράλληλα, αναπτύχθηκαν διάφορες μορφές συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, όπως με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Άλλες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τη Φιλοσοφική Σχολή, το τμήμα Ψυχολογίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το τμήμα […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο