Δήμοι και Περιφέρειες

Υπουργείο Υγείας Η ανταλλαγή εμπειριών, η ανάδειξη κοινών στόχων και κοινής φιλοσοφίας με άλλους φορείς εμπλουτίζουν και ενδυναμώνουν το έργο μας. Οι συνεργασίες με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης συνέβαλαν στην ίδρυση και κατόπιν στη λειτουργία νέων πρότυπων μονάδων. Από το 1977 υπήρξε μια στενή συνεργασία της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.) με […]

Θεσμικοί και εκπαιδευτικοί φορείς

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Παράλληλα, αναπτύχθηκαν διάφορες μορφές συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, όπως με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Άλλες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τη Φιλοσοφική Σχολή, το τμήμα Ψυχολογίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το τμήμα […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο