ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Τον Δεκέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο που ξεκίνησε η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τον International Rescue Committee τον Οκτώβριο του 2017 με χρηματοδότηση του ECHO (Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού). Διεπιστημονική ομάδα της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ., που αποτελούνταν από ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικό λειτουργό, […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο