Ομάδα Ενδυνάμωσης Μελών της Δομής Θράκης

Η Ομάδα Ενδυνάμωσης Μελών της Δομής Θράκης της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάρτιο του 2015, έχοντας ως αφετηρία α) την ανάγκη γνωριμίας των νέων ληπτών των υπηρεσιών της με τη λειτουργία του οργανισμού, τη φιλοσοφία και τους στόχους του και β) την επιθυμία των ληπτών να βρίσκονται μεταξύ τους και να […]

Προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ψυχικές διαταραχές

Το πρόγραμμα Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές δυναμικότητας εννέα (9) ατόμων, απευθύνεται σε χρόνιους ψυχωσικούς ασθενείς των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε άτομα με ψυχικές διαταραχές από την κοινότητα. Το αντικείμενο της κατάρτισης είναι η καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση στην αγορά της πόλης λαχανοκομικών προϊόντων και έχει επιλεγεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ψυχική […]

Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ατόμων του Οικοτροφείου Β’ Ψυχογηριατρικών Ασθενών (Οψικίου 18)

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 Ατόμων του Οικοτροφείου Β’ λειτουργεί από το Νοέμβριο 2012 στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 160 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου σύγκλισης» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ 373825). Το διαμέρισμα βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης και φιλοξενεί […]

Προστατευμένα Διαμερίσματα

 Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης λειτουργούν έξι Προστατευμένα Διαμερίσματα με δυνατότητα φιλοξενίας 20 συνολικά ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ως προστατευμένα διαμερίσματα ορίζονται: Χώροι μικτής διαβίωσης ως προς το φύλο (γυναίκες και άνδρες). Σε σχέση με το επίπεδο της φροντίδας οι χώροι διακρίνονται σε διαμερίσματα υψηλής, μεσαίας ή χαμηλής κάλυψης Δυναμικότητας 1 έως 7 μελών το καθένα […]

Οικοτροφείο Β΄

Το Οικοτροφείο Β΄λειτουργεί από τον Ιούλιο 2003 στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς, φάση Β’. Έχει δημιουργηθεί, για να παρέχει ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης σε δεκαπέντε (15) χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κυρίως ψυχογηριατρικά προβλήματα. Παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με σκοπό την αποασυλοποίηση, την κοινωνική επανένταξη, τη συνέχεια στη φροντίδα (follow-up), τη βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας, […]

Οικοτροφείο Α’

Το Οικοτροφείο Α’ λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2002 στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς, φάση Β’ και είναι δυναμικότητας 15 φιλοξενούμενων ληπτών των υπηρεσιών του φορέα. Ο χαρακτήρας του οικοτροφείου είναι ψυχογηριατρικός και η εργασία του προσωπικού επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες: διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα (follow-up) για τη σωματική και ψυχική υγεία των ενοίκων […]

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Έβρου-Ροδόπης

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στο Ν. Έβρου λειτουργεί με κλιμάκια στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σουφλίου-Τυχερού και Διδυμοτείχου, και με κλιμάκια Κομοτηνής – Ιάσμου και Σαπών – Φιλύρας στο Ν. Ροδόπης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε: Υπηρεσίες πρόληψης και νοσηλείας, ειδική φροντίδα κατ’ οίκον, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και αγωγή κοινότητας στις πόλεις που περιγράφονται ανωτέρω και σε […]

Προστατευόμενο Διαμέρισμα Δορυφόρος

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα λειτουργεί στη Λαμία από το Νοέμβριο του 2012 και φιλοξενεί τέσσερα μέλη προερχόμενα από το οικοτροφείο Λαμίας. Η λειτουργία του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτονόμησης των ενοίκων του. Παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση του υποστηρικτικού θεραπευτικού πλαισίου. Αποτελεί σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας […]

Οικοτροφείο “Γλαύκος”

Το Οικοτροφείο Λαμίας “Γλαύκος” ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2003 στο πλαίσιο του Ε.Π. “Υγεία – Πρόνοια 2000-2006” και φιλοξενεί 15 άτομα από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία Αττικής. Σκοπός της θεραπευτικής ομάδας και της λειτουργίας του οικοτροφείου είναι η εκπαίδευση και η δραστηριοποίηση των μελών στην απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ψυχοκοινωνικής […]

Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα ιδρύθηκε το 1997 και είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, καθώς οι σκοποί της είναι κοινωφελείς. Αφορούν στην ποιότητα ζωής και την αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που ανήκουν κατά προτεραιότητα σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες που διαβιούν στην τοπική κοινότητα κάτω […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο