Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο

Το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο (Ψυχοογκολογία) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο με ενεργό συμμετοχή στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση από το 1981. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο 2.3 «Ενέργειες πρόληψης-ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και […]

Κέντρο Ημέρας για την συνέχεια της φροντίδας (follow-up) ανθρώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

To Κέντρο Ημέρας για τη συνέχεια της φροντίδας ανθρώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον τομέας της Ψυχικής Υγείας» που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Από τον Ιουλίου του 2014 η λειτουργία του χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο τομέας ευθύνης του Κέντρου Ημέρας-Follow-up είναι οι Δήμοι Καλλιθέας, […]

Προστατευμένα Διαμερίσματα

Τα προστατευμένα διαμερίσματα του φορέα μας λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1992. Στην Αττική, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλλιθέας λειτουργούν σήμερα 7 προστατευμένα διαμερίσματα. Πρόκειται για ενοικιαζόμενους χώρους σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, που στεγάζουν από έναν έως και πέντε ενοίκους. Οι ένοικοι έχουν στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά τμήματα ή διαμείνει σε προηγούμενες στεγαστικές δομές (π.χ. νοσοκομεία, […]

Οικοτροφείο Β΄

Το Οικοτροφείο Β΄ Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2002 και είναι δυναμικότητας 15 ατόμων. Αρχικά στεγαζόταν σε δύο κτίρια στην Καλλιθέα και τη Νέα Σμύρνη, σε μια προσπάθεια δημιουργίας μικρών και ομοιογενών ομάδων, στις ανάγκες των οποίων η θεραπευτική ομάδα έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται πιο ευέλικτα. Από το καλοκαίρι του 2012 και […]

Οικοτροφείο Α’

Το Οικοτροφείο Α’ Αττικής λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2003 στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς, φάση Β, και είναι δυναμικότητας 15 ατόμων. Οι ένοικοι του προέρχονται από Ψυχιατρικά Τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής. Βασικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας του οικοτροφείου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο