ΔΑΦΝΗ_ERASMUS_GRUNDTVIG_LEONARDO

 

• ERASMUS +/Youth: “DELIBERATE SELF HARM POSITIVE CHOICES” (DSHPC) (Απρίλιος 2015 – Μάρτιος 2017)

Το πρόγραμμα συντονίζει η οργάνωση Plymouth Mind (Αγγλία) και συμμετέχουν μαζί με την Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. ως εταίροι φορείς από τη Λιθουανία (ZISPB), τη Ρουμανία (BUCOVINA), την Τουρκία (BEHDER) και την Ελλάδα (Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.). Πολλά παιδιά και έφηβοι βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και ανάμεσα σε άλλα προβλήματα αυτό καταλήγει να είναι η αιτία να εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η ευάλωτη ομάδα παιδιών κινδυνεύει περισσότερο να αναπτύξει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Οι έρευνες έχουν, επίσης, δείξει ότι οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές συνδέονται με τις διαταραχές προσωπικότητας και πάρα πολύ με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό την “αλεξιθυμία”, δηλαδή τη δυσκολία να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων ή να μπορέσουν να καταλάβουν τι τα προκάλεσε.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και με τη συνεισφορά εταίρων στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο άτυπων εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο για τους ίδιους τους νέους όσο και για όλους τους φορείς και τα άτομα της κοινότητας που ασχολούνται μαζί τους (γονείς, εκπαιδευτικοί, γιατροί κτλ) που στόχο θα έχουν να αυξήσουν την κατανόηση αυτών των προβλημάτων, να “εκπαιδεύσουν” και να ενδυναμώσουν τα άτομα πώς να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο στη ζωή τους. Η εκπαίδευση θα αφορά κυρίως όσους εμπλέκονται με τα ευάλωτα αυτά άτομα και θα έχει στόχο να τους βοηθήσει να κατανοούν και να στηρίζουν τους νέους με προβλήματα αλεξιθυμίας και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Θα δημιουργηθούν, επίσης, εθελοντικές ομάδες που θα αποτελούνται από άτομα κύρους της κοινότητας, τα οποία θα στηρίξουν τη συνέχιση του έργου και μετά το πέρας της χρηματοδότησης και θα συμβάλλουν στη διάχυση του προγράμματος αλλά και στην αξιολόγησή του.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ καθώς και στην επίσημη σελίδα του στο fb

Διαβάστε τα ενημερωτικά δελτία του προγράμματος

Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος “Deliberate Self-Harm – Positive Choices” Απρίλιος 2016

Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος “Deliberate Self-Harm – Positive Choices” Ιανουάριος 2016

Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος “Deliberate Self-Harm – Positive Choices” Νοέμβριος 2015

Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος “Deliberate Self-Harm – Positive Choices” Αύγουστος 2015

 

• ERASMUS+ “European Tutoring Process in Psychiatry And Mental Health” (Σεπτέμβριος 2014-Αύγουστος 2017)

Το πρόγραμμα αφορά στην πρακτική άσκηση των νέων επαγγελματιών του χώρου της Ψυχικής Υγείας , σε ευρωπαϊκές δομές. Υλοποιείται με διακρατικές ανταλλαγές και εκπαίδευση των ειδικών στις πρακτικές και τα προγράμματα των φορέων υποδοχής. Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

 

• ERASMUS+/Youth “Mental Health and Youth” (MEHAY) (Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2017)

Το πρόγραμμα συντονίζει η ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje με εταίρους την Fundación INTRAS και την Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. Αφορά σε εκπαιδευτικές ανταλλαγές και δραστηριότητες που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις ικανότητες των επαγγελματιών και να προωθήσουν καινοτόμες πρακτικές όσον αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση για νέους (παιδιά και εφήβους), ώστε να προληφθεί η ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών ή να μειωθεί ο αντίκτυπος που αυτές έχουν στην πορεία της ζωής των ατόμων.


• Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης GRUNDTVIG: “Social Competencies for the Community Participation of People With Disabilities / SocPart”

Το πρόγραμμα στόχευσε στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για την κοινωνική τους ενσωμάτωση, την αυτόνομη διαβίωση, την εργασία και την κοινωνικοποίησή τους. Επίσης, έθετε ως βασικό άξονα την ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την αλλαγή της στάσης απέναντι στην ψυχική νόσο και την αποφυγή του στίγματος. Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων ήταν η δημιουργία ενός σχεδίου «άτυπης» εκπαίδευσης, το οποίο έφερε σε επαφή το προσωπικό διαφόρων φορέων, μέλη της κοινότητας και εκπρόσωπους δημόσιων οργανισμών με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση και υπηρεσίες ψυχικής υγείας από την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα και την Τσεχία. Η συνεργασία με την ομάδα των εταίρων ήταν πολύ εποικοδομητική. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι των Δανών εταίρων στις Δομές της Αττικής και της Φωκίδας της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ., τον Οκτώβριο του 2011. Δείτε την έκθεση και το video αποτύπωσης της εμπειρίας τους που παρουσιάστηκε στην 3η διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος, 6-10 Δεκεμβρίου 2011, στην Κολωνία. Η συμμετοχή της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας με στόχο τη στήριξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και τη δημοσιοποίηση των δράσεων του προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε διετή διάρκεια και χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ 


• Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης LEONARDO DA VINCI – “Through Theatre to Talents – 4T”

Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες αποκατάστασης και χρησιμοποιούν τις θεατρικές δραστηριότητες ως μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Στόχος του προγράμματος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των έντεκα εταίρων που μετέχουν από τις ακόλουθες χώρες: Ιταλία, Τσεχία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Κύπρο και Σλοβενία. Επίσης, επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για άτομα με ψυχικές διαταραχές, δημιουργώντας μια γέφυρα που θα συνέδεε την προαγωγή της τέχνης με την προαγωγή της υγείας. Παράλληλα, περιλάμβανε ενέργειες για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου και την καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο ρόλος της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. στο πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας και τη δημοσιοποίηση των δράσεων που στήριζαν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας μέσω εναλλακτικών τρόπων θεραπείας (π.χ. θέατρο, ψυχαγωγία κ.ά.). Η διάρκειά του ήταν διετής και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 


• Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ (2007-2013) «Βία ενάντια στις Γυναίκες στο χώρο Εργασίας…Ας μιλήσουμε για αυτό! – Οι Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία των Γυναικών εξαιτίας της Βίας και της Παρενόχλησης εναντίον τους στο χώρο της Εργασίας»

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα «Βία ενάντια στις Γυναίκες στο χώρο Εργασίας…Ας μιλήσουμε για αυτό! – Οι Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία των Γυναικών εξαιτίας της Βίας και της Παρενόχλησης εναντίον τους στο χώρο της Εργασίας». Το Πρόγραμμα είχε διάρκεια δύο ετών (Ιανουάριος 2009 – Δεκέμβριος 2010) και είχε ως κεντρικό εταίρο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ψυχική Υγεία (Mental Health Europe), ενώ συμμετείχαν 8 ευρωπαϊκές χώρες. Το Πρόγραμμα εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ (2007-2013) με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας ενάντια σε παιδιά, νέους και γυναίκες, καθώς και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

 Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα βασικά εργαλεία που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και σχετικές δράσεις για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος.

  • Προτάσεις και Συστάσεις του Mental Health Europe

  • Οδηγός αναφοράς για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης

  • Αφίσα του Προγράμματος

  • Παρουσίαση και Περιληπτικά Αποτελέσματα του προγράμματος «Δάφνη» στην Ελλάδα στο «13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛ.Ψ.Ε (25-29/5/2011)

  • Άρθρο για το πρόγραμμα «Δάφνη» στο Newsletter του ΕΔΠΥΧΕ (Τεύχος #11)

Μετάβαση στο περιεχόμενο