Δείτε 2ο Forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος – Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Δείτε 2ο Forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος – Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 2ο Forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος «Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας» με θέμα: COVID – 19. Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση & Κοινωνική Αλλαγή.
Το κεντρικό μήνυμα του Forum είναι ότι στην παρούσα περίοδο αβεβαιότητας για την οριστική αντιμετώπιση του CΟVID-19, χρειάζεται να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις αυξημένες ανάγκες για τη προάσπιση της ψυχικής υγείας και να αγωνιζόμαστε για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
Έναυσμα για τη διοργάνωση του Forum αποτελούν τα δύο έτη από την φυσική απουσία του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, και η επιθυμία παλιών και νεότερων επαγγελματιών ψυχικής υγείας να τιμήσουν τη μνήμη και το έργο του. Ο Καθηγητής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος ήταν βασικός πρωταγωνιστής της ιστορίας και της εξέλιξης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα.
Στην πρώτη ενότητα του Forum η συζήτηση επικεντρώθηκε πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα αλλά και στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, ενώ στη δεύτερη ενότητα η συζήτηση επικεντρώθηκε στο μέλλον της ψυχικής υγείας, με γνώμονα τις κοινωνικές αλλαγές που επιφέρει και θα επιφέρει η σημερινή παγκόσμια υγειονομική κρίση. Ο συντονισμός, οι τοποθετήσεις και οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή επιστημόνων ψυχικής υγείας, ληπτών των υπηρεσιών, καθώς και άλλων επαγγελματιών με ενδιαφέρον για το χώρο της ψυχικής υγείας.

>

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο