ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2ο FORUM ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2ο FORUM ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας

COVID – 19. Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση & Κοινωνική Αλλαγή
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020, Ώρες: 10.00 – 14.00

Διαδικτυακά μέσω Zoom και μέσω ΥοuTube live stream

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος) διοργανώνει το 2ο Forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος – Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας, έναν θεσμό που έχει ως στόχο τη συνάντηση της επιστημονικής κοινότητας και όλων όσων ενδιαφέρονται για τα θέματα ψυχικής υγείας, για την εδραίωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τη δημιουργία νέων Δομών στην κοινότητα, ιδίως παιδοψυχιατρικών, και την εξέλιξη μιας βιώσιμης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με το όραμα του Καθηγητή Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.
Με φόντο τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, τις προκλήσεις, αλλά και τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία, το θέμα του φετινού forum είναι: Covid-19 – Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και Κοινωνική Αλλαγή. Με εργαλείο το ψυχαναλυτικό πρίσμα, τον δόκιμο όρο που συνέβαλε στην επέκταση της ψυχαναλυτικής κλινικής μέσα στη δημόσια περίθαλψη, σήμερα, η περάτωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης επανεγγράφεται, στην παρούσα συγκυρία ως σηματωρός.
Οι εργασίες του Forum θα χωριστούν σε δύο κεντρικές ενότητες: στην πρώτη ενότητα θα γίνει συζήτηση για την μέχρι τώρα πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, ενώ στη δεύτερη ενότητα η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο μέλλον της ψυχικής υγείας, με γνώμονα τις κοινωνικές αλλαγές που επιφέρει και θα επιφέρει η σημερινή παγκόσμια υγειονομική κρίση. Ο συντονισμός, οι τοποθετήσεις και οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή επιστημόνων ψυχικής υγείας, ληπτών των υπηρεσιών, καθώς και άλλων επαγγελματιών με ενδιαφέρον για το χώρο της ψυχικής υγείας. Χαιρετισμό θα απευθύνει κατά την έναρξη των εργασιών η Υφυπουργός Υγείας για τα θέματα ψυχικής υγείας κ. Ζωή Ράπτη.
Κεντρικό μήνυμα του Forum είναι ότι στην παρούσα περίοδο αβεβαιότητας για την οριστική αντιμετώπιση του CΟVID-19, χρειάζεται να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις αυξημένες ανάγκες για τη προάσπιση της ψυχικής υγείας και να αγωνιζόμαστε για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Έναυσμα για τη διοργάνωση του Forum αποτελούν τα δύο έτη από την φυσική απουσία του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, και η επιθυμία παλιών και νεότερων επαγγελματιών ψυχικής υγείας να τιμήσουν τη μνήμη και το έργο του. Ο Καθηγητής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος ήταν βασικός πρωταγωνιστής της ιστορίας και της εξέλιξης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Η  επιστημονική του προσέγγιση βασιζόταν στις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής μέσα από το ψυχαναλυτικό πρίσμα και συνδυαζόταν με την αγάπη για τον ψυχικά ασθενή και το σεβασμό για τον ψυχικό πόνο. Βασικό όραμά του ήταν η κατάργηση της ασυλικής προσέγγισης στην Ψυχιατρική. Έγινε ο πρωτεργάτης της αποασυλοποίησης των ψυχικά ασθενών από τα ψυχιατρεία, σε σύγχρονες, ανοικτές και ανθρώπινες θεραπευτικές μονάδες μέσα στην κοινότητα. Βασική του θέση ήταν ότι «ο ψυχικά ασθενής έχει μεγαλύτερο όφελος θεραπευτικό και ιατρικό, όταν θεραπεύεται μέσα στην κοινωνική του ομάδα και μέσα στην οικογένεια». Μέσα από το έργο του προωθούσε τη συνεργασία, τη δικτύωση και την συμμετοχή όλης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα Πρακτικά του 1ου Forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος – Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας 

Μετάβαση στο περιεχόμενο