Δελτίο Τύπου «Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα Ν. Φωκίδας» στο πλαίσιο λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) Φωκίδας

Δελτίο Τύπου
«Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα (Ν. Φωκίδας)» στο πλαίσιο λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) Φωκίδας

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 1986, έχοντας τις ρίζες της από το 1964, και λειτούργησε Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) στο Νομό Φωκίδας, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες στο σύνολο του πληθυσμού του Nομού. Έκτοτε έχει αναπτύξει τη λειτουργία υπηρεσιών σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές, ενώ στην Φωκίδα παράλληλα με την Κ.Μ.Ψ.Υ. λειτουργούν άλλες 10 μονάδες ψυχικής υγείας (1 Οικοτροφείο, 8 Προστατευμένα Διαμερίσματα και 1 Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων).
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) Nομού Φωκίδας με βάση τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής ασκεί τις δραστηριότητές της στην τοπική κοινότητα τα τελευταία 40 χρόνια και πάντα σε στενή συνεργασία με αυτή. Δέχεται αιτήματα και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, δραστηριοποιούμενη σε 12 σημεία του Nομού, όσο το δυνατόν δηλαδή πιο κοντά στο τόπο κατοικίας του ατόμου με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και όταν κρίνεται αναγκαίο μεταβαίνει στο σπίτι του ή στο χώρο εργασίας του. 
Την ήδη υπάρχουσα λειτουργία της Κ.Μ.Ψ.Υ. έρχεται να ενισχύσει τους τελευταίους μήνες ένα νέο έργο, τόσο ως προς τη σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας που απαρτίζει την Κ.Μ.Ψ.Υ. όσο και ως προς τις υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας που παρέχονται σε όλους τους πολίτες του Nομού Φωκίδας, δίνοντας έμφαση στην ολοκληρωμένη ψυχιατρική φροντίδα κατ’ οίκον και στην ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο σύνολο των κλιμακίων της.
Πιο συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο 2019 στο πλαίσιο της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ”, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας έχει εντάξει τη λειτουργία δύο νέων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας προκειμένου,
ü να καλύψει ανάγκες/ελλείψεις στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης,
ü να ενισχύσει περαιτέρω την δράση της.
Ήδη στο πρώτο εξάμηνο λειτουργίας των δύο προγραμμάτων έχουν ικανοποιηθεί 144 νέες ανάγκες ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και έχουν σημειωθεί 112 πράξεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.
Το αντικείμενο των προγραμμάτων πιο αναλυτικά:
– η «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία» αφορά στην δωρεάν παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης, αξιολόγησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ενήλικες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και στις οικογένειές τους. Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των ψυχιατρικών-ψυχολογικών δυσκολιών των ωφελουμένων, καθώς επίσης η ενδυνάμωση και ένταξη τους στο κοινωνικό περιβάλλον. Η παροχή φροντίδας και οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται κατ’ οίκον, σε Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά ιατρεία των Κοινοτήτων, όπως επίσης και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ., από πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλευτή.
– η «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών» αφορά στην δωρεάν παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης, αξιολόγησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σε παιδιά και εφήβους και στις οικογένειές τους. Στόχος είναι η συστηματική αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοθεραπευτικών, μαθησιακών και αναπτυξιακών δυσκολιών, ζητημάτων ένταξης-προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και δυσκολιών της οικογένειας. Για την αποτελεσματική και πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα η οποία αποτελείται από παιδοψυχίατρο, παιδοψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό και κοινωνικό λειτουργό παρέχει φροντίδα και θεραπευτικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται στα κλιμάκια της Κ.Μ.Ψ.Υ., στα Κέντρα Υγείας, στα Περιφερειακά ιατρεία και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ.. Επιπλέον στόχο αποτελεί η παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον με τη διεξαγωγή ομάδων πρόληψης σε επίπεδο τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο του έργου διεξάγονται και ενισχύονται δράσεις πρόληψης με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας, καθώς και δικτύωση των υπηρεσιών με στόχο την αποδοτικότερη συνεργασία και επικοινωνία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 2265022600 και για νέα αιτήματα στο τηλέφωνο 2265022924. Πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα και το έργο της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ekpse.gr.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο