ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραμμα Erasmus+: Breakthrough for Resilience: People, Places and Communities – Ανακαλύπτοντας την Ανθεκτικότητα: Άνθρωποι, Τόποι και Κοινότητες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόγραμμα Erasmus+: Breakthrough for Resilience: People, Places and Communities – Ανακαλύπτοντας την Ανθεκτικότητα: Άνθρωποι, Τόποι και Κοινότητες.

Στις 14 Μαρτίου 2022 η ελληνική ομάδα από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος της Δομής Φωκίδας, που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘’Breakthrough for Resilience: People, Places and Communities / Ανακαλύπτοντας την Ανθεκτικότητα: Άνθρωποι, Τόποι και Κοινότητες’’, συναντήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας με τους Ευρωπαίους Εταίρους του προγράμματος, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Σουηδία και την Ιταλία. Στόχος της συνάντησης, ήταν ο απολογισμός των μέχρι τώρα δράσεων του Προγράμματος, καθώς και η εκπαίδευσή μας στη δημιουργία σύντομων videos με θέμα την Ανθεκτικότητα. Το ταξίδι συμπεριέλαβε επίσης επισκέψεις σε «Τόπους Ανθεκτικότητας» που έχουν παρουσιαστεί ως μέθοδοι /εργαλεία από την ιταλική ομάδα.

Στις 30 Μαρτίου 2022 υλοποιήθηκε στην Άμφισσα το 4ο και τελευταίο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τους Συνεργαζόμενους Φορείς. Το συγκεκριμένο εργαστήριο είχε θέμα την Ανθεκτικότητα στις «Κοινότητες» και αφορούσε στην παρουσίαση μεθόδων / εργαλείων, που στόχο έχουν την Ψυχική Ενδυνάμωση και Ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

Μεταξύ 2 και 5 Μαΐου 2022, θα πραγματοποιηθεί η τριτη δια ζώσης συνάντηση των Εταίρων του Προγράμματος στην Άμφισσα. Στους Εταίρους θα παρουσιαστεί η δραστηριοποίηση της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στο Νομό Φωκίδας αλλά και ευρύτερα, οι Μονάδες και το έργο της. Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, ξεναγήσεις και επισκέψεις σε διάφορες πόλεις του Νομού και συναντήσεις με τους κατά τόπους συνεργαζόμενους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://resilienceproject.eu/
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο