ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
 
Στις 24 Μαΐου 2024, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης και της σταθερής συνεργασίας με τους Δήμους όπου δραστηριοποιούνται τα κλιμάκια της Κινητής Μονάδας της Εταιρίας, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο Ιάσμου ΠΕ Ροδόπης.
 
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιάσμου Ιμάμ Τζανέρ, ο Συντονιστής Υπηρεσιών της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στη Δομή Θράκης Νίκος Νικόλαρος, η Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Δομής Θράκης Πόπη Αντωνούδη, η κοινωνική λειτουργός Ζωή Ηλιοπούλου, η κοινωνική λειτουργός Μαρία Κατσαμπέρη και η ψυχολόγος Βενετία Καραβοκύρη.
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάδοση και στην επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Ιάσμου. Σε αυτό το πλαίσιο οι κάτοικοι του Δήμου θα μπορούν να επωφεληθούν από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, με στόχο την ψυχική τους ενδυνάμωση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ιδίως κατά την αντιμετώπιση κρίσεων που μπορεί να προκύψουν από φυσικές καταστροφές και άλλα δυσάρεστα συμβάντα που τυχόν επιδρούν σε μέρος ή στο σύνολο του πληθυσμού.
 
Σκοπός της συνεργασίας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού που κατοικεί εντός των ορίων του Δήμου σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής ενδυνάμωσης, δίνοντας βαρύτητα σε τέσσερις άξονες: 1. Παιδιά και εφήβους, 2. Τρίτη ηλικία, 3. Κλιματική αλλαγή και 4. Αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων και δυσκολιών που έχουν παρουσιαστεί λόγω της εκτεταμένης φυσικής καταστροφής από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023 ή που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο μέλλον εξαιτίας αυτής ή άλλων φυσικών καταστροφών από φυσικά φαινόμενα ή άλλα αντίστοιχα συμβάντα (πλημμύρα, σεισμός, πυρκαγιά).
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο