“Διαχείριση του άγχους την εξεταστική περίοδο” ενημερωτική δράση στη Φωκίδα

Με συνεργασία της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας του Νομού Φωκίδας και των φροντιστηρίων «ΠΑΙΔΕΙΑ» στην Άμφισσα και “ΜΑΘΗΣΗ” στην Ιτέα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Διαχείριση του άγχους των μαθητών κατά την περίοδο των εξετάσεων».

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την αποτελεσματική διαχείριση του άγχους των εφήβων, την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους και την ενημερότητα τους σε θέματα που τους απασχολούν μέσα από θεωρητική εκπαίδευση και βιωματική άσκηση. 

Έφηβοι, γονείς και εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν θερμά στο κάλεσμα, καθώς 60 άτομα συμμετείχαν στην ενημερωτική συνάντηση. Οι έφηβοι επικοινώνησαν τα άγχη τους που κυρίως συνδέονται με τη σχολική επίδοση και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι γονείς εστίασαν περισσότερο σε άγχη που σχετίζονται με την ευτυχία των παιδιών τους και την υγεία των οικείων τους, ενώ αναφέρθηκαν οικονομικά και εργασιακά άγχη, όπως και άγχη επίτευξης των στόχων που θέτουν οι έφηβοι για το μέλλον τους και το ρόλο που παίζουν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων σε αυτό το κομμάτι. Από την πλευρά των καθηγητών η δουλειά με τα παιδιά αποτέλεσε το βασικό θέμα προβληματισμού, καθότι η αποτυχία ή η επιτυχία των εφήβων στις εξετάσεις είναι αυτό που τους αγχώνει και έχει άμεση σχέση με την δική τους επαγγελματική επιτυχία. 

Τρόποι διαχείρισης του άγχους αναπτύχθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων και συζητήθηκαν με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο