Δίκτυο Ασκληπιός

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.) είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου φορέων ψυχικής υγείας “ASKLEPIOS”. Στόχος του Δικτύου είναι η αλληλοϋποστήριξη των οργανισμών – μελών του στα διάφορα κράτη της Ευρώπης με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που επιδιώκεται μέσω της ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ των φορέων – μελών, της διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και της διοργάνωσης συνεδρίων.

Παράλληλα, η δράση του δικτύου ‘ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ΄ καλύπτει τους τομείς:

  • Στήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην εργασία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ελευθερία

  • Δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποφυγή του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού

  • Εξεύρεση οικονομικών πόρων προς όφελος των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

  • Έρευνα και συμβολή στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των στόχων αυτών η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας έχει πραγματοποιήσει 22 εκπαιδευτικές επισκέψεις με το προσωπικό διαφόρων οικοτροφείων σε οργανισμούς-μέλη του Δικτύου στην Αγγλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο εδώ 

ΕΗΜΑ – European Health Management Association

Το Δεκέμβριο του 2011 το Δίκτυο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» έγινε μέλος του «European Health Management Association (EHMA)». O EHMA είναι ένας οργανισμός που αριθμεί 160 μέλη σε περισσότερες από 30 χώρες. Στόχος του Δικτύου είναι η επιστημονική έρευνα, η ανταλλαγή και διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της υγείας, η διοργάνωση συνεδρίων, και η υποβολή προτάσεων για την χάραξη πολιτικής στους τομείς της υγείας πανευρωπαϊκά. Τα μέλη του οργανισμού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φορέων και υπηρεσιών, όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια, Υπουργεία Υγείας, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σχολές «management” καθώς και εταιρίες συμβούλων.

Ο EHMA χρηματοδοτείται μέσω των συνδρομών των μελών, εισοδήματα από έργα που υλοποιεί, χορηγιών και εκδηλώσεων. Είναι καταχωρημένος ως φιλανθρωπικός οργανισμός, βάσει του ιρλανδικού και βελγικού δικαίου.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο