Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων για την υγεία «Ακεσώ»

Το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων για την Υγεία Ν. Φωκίδας “Ακεσώ έχει ως αντικείμενο την τηλεφωνική υποδοχή, καταγραφή, παραπομπή και παρακολούθηση ψυχοκοινωνικών και προνοιακών αιτημάτων και λειτουργεί στη Φωκίδα από το Μάρτιο του 2010. Αρμοδιότητά του είναι η διαχείριση και διοχέτευση αιτημάτων ψυχοκοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα στους κατάλληλους κάθε φορά φορείς. Δέχεται άμεσα αιτήματα πολιτών που καλούν στην τηλεφωνική γραμμή 22650-23222, και έμμεσα από τους συνεργαζόμενους φορείς. Οι συνεργαζόμενοι φορείς παραπέμπουν στο Δίκτυο “Ακεσώ” όταν κρίνουν πως ένα αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τους ίδιους ή για να ικανοποιηθεί απαιτείται η συνεργασία και άλλων φορέων. Βασική επιδίωξη του Δικτύου «Ακεσώ» είναι να εμπνέει στον πληθυσμό της Φωκίδας την αίσθηση ότι διαθέτει τις δικές του υπηρεσίες πρόληψης, υποστήριξης και περίθαλψης, στις οποίες έχει την άνεση να απευθύνεται άμεσα.

Το Δίκτυο αποτέλεσε την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια διασύνδεσης των τοπικών φορέων που ασχολούνται με το “ευ ζην” των ευπαθών ατόμων. Βασικοί στόχοι του είναι:

  • Η επικοινωνία του ενδιαφερόμενου πολίτη με το φορέα υγείας που χρειάζεται. Η πληροφόρηση, δηλαδή, για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, η υποστήριξη και η παραπομπή σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες

  • Η διευκόλυνση της δουλειάς του συνεργαζόμενου φορέα μέσω της συνέργειας άλλων «συγγενών» φορέων

  • Η υποστήριξη και ενίσχυση του έργου και των δράσεων των συνεργαζόμενων φορέων

  • Η καταγραφή και η ανάδειξη των αναγκών του πληθυσμού της Φωκίδας και ο εντοπισμός των κενών στην παροχή υπηρεσιών υγείας με στόχο αυτό να λειτουργήσει ως εργαλείο για τη διεκδίκηση νέων υπηρεσιών υγείας στο νομό

 

H τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 -16:00

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο