Δήμοι και Περιφέρειες

Υπουργείο Υγείας

Η ανταλλαγή εμπειριών, η ανάδειξη κοινών στόχων και κοινής φιλοσοφίας με άλλους φορείς εμπλουτίζουν και ενδυναμώνουν το έργο μας. Οι συνεργασίες με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης συνέβαλαν στην ίδρυση και κατόπιν στη λειτουργία νέων πρότυπων μονάδων. Από το 1977 υπήρξε μια στενή συνεργασία της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.) με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Η συνεργασία κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως:

  • Δημιουργία νέων υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έμφαση στη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας και τεχνικής στην παροχή υπηρεσιών

  • Οργάνωση της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κινητές Μονάδες, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) και των ενδιάμεσων δομών (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα διαμερίσματα, Εργαστήρια Κατάρτισης)

  • Εξεύρεση-αξιοποίηση πόρων από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

  • Αναζήτηση εμπειριών από αντίστοιχες υπηρεσίες κρατών-μελών της Ε.Ε.

  • Εφαρμοσμένη έρευνα με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών (π.χ. λειτουργία της Κινητής Μονάδας νομού Φωκίδας, στο πλαίσιο πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος, 1981)

 

Δήμοι & Περιφέρειες

Συνεργασία Δομής Φωκίδας με τους Δήμους Δελφών και Δωρίδας

 Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.) στο νομό Φωκίδας από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ανέπτυξε σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης με τους δήμους του νομού είτε με  επαφές μέσω των κλιμακίων της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας είτε μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης στο δήμο Άμφισσας που είναι η έδρα της δομής όπου και στεγάζονται οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

 Μετά τον νόμο του Καλλικράτη, στο νομό Φωκίδας, έχουν δημιουργηθεί δυο δήμοι, Δελφών και Δωρίδας. Η συνεργασία και η αλληλοενημέρωση με τους Δημάρχους και τους Αντιδημάρχους είναι συνεχής. Η συνεργασία  αυτή αφορά είτε σε θέματα του τόπου, πολιτιστικά, πολιτισμικά, κοινωνικό – οικονομικά, εθελοντισμού, είτε σε θέματα υποστήριξης και υποδοχής αιτημάτων, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα  ψυχικής υγείας.

 Η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν ενεργοποιείται και ενεργοποιεί εντασσόμενη στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων για την Υγεία «Ακεσώ». Ο τρόπος επίτευξης αυτών γίνεται είτε μέσα από κατ’ ιδίαν  συναντήσεις και διαβουλεύσεις είτε μέσα από συμπράξεις, κοινές δράσεις, χρηματοδοτούμενα προγράμματα, αλλά και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας.

 Ο φορέας μας συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Δομών Υγείας του Δήμου Δελφών, ενώ παράλληλα είχε ενεργή συμμετοχή και παρουσία στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών. Επίσης, μέσω των κλιμακίων της  Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας συνεχίζουν να πραγματοποιούνται συστηματικές επαφές με τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων, ενώ αναπτύσσονται συνεργασίες και διασυνδέσεις με φορείς του τόπου.

 

Συνεργασία Κέντρου Ημέρας Αττικής για τη συνέχεια (followup) της φροντίδας ανθρώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα με Δήμους Νέας Σμύρνης και Καλλιθέας

Στον Τομέα Ευθύνης του Κέντρου Ημέρας-follow up απουσίαζαν δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά υπήρχε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο δομών κοινωνικής φροντίδας. Οι δομές αυτές οργανώνονται στην περιοχή της Νέας Σμύρνης γύρω από την Κοινωνική Υπηρεσία, και στην περιοχή της Καλλιθέας γύρω από τα Δημοτικά Ιατρεία. Συνεργαστήκαμε μαζί τους σε μια προσπάθεια από κοινού αντιμετώπισης των προβλημάτων, και η συνεργασία αυτή πήρε θεσμική μορφή με την υπογραφή συμφώνου- πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Δήμο της Νέας Σμύρνης.

Επίσης με τον Δήμο της Νέας Σμύρνης υλοποιούμε τις Τοπικές Ομάδες Ψυχικής Υγείας στη βάση του νόμου 2713/99, άρθρο 16, ΦΕΚ 89Α, που προβλέπει τη σύσταση τέτοιων ομάδων πρόληψης, μέσα στις οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι ομάδες προαγωγής ψυχικής υγείας. Οι ομάδες αυτές, θα λειτουργούν ουσιαστικά σαν ομάδες ενημέρωσης, πρόληψης, έγκαιρης, άρτιας και συνολικής αντιμετώπισης επειγόντων και μη περιστατικών. Μέσα από τη λειτουργία τους, τα «κενά» όλων των υπηρεσιών, που λειτουργώντας ατομικά είναι μεγάλα, αλληλοκαλύπτονται και σε ένα πλαίσιο συνεργασίας σχεδόν εξαλείφονται.   

Η ίδια προσπάθεια θεσμοθέτησης της συνεργασίας γίνεται και με το Δήμο Καλλιθέας και είναι σε φάση υλοποίησης. Η λειτουργική διασύνδεση του Κέντρου Ημέρας με τις δομές φροντίδας του Δήμου, δημιούργησε ένα δίκτυο υπηρεσιών που δύναται να καλύψει τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των πολιτών με τρόπο ολιστικό μέσα από τις υπηρεσίες:

•Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας- Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής

•Δημοτικό Κέντρο Υγείας- Δήμος Καλλιθέας

•Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Καλλιθέας

•«Θησέας», Σωματείο του Δήμου Καλλιθέας για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης

•Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»- Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας

 

Συνεργασία Δομής Θράκης με το Δήμο Αλεξανδρούπολης

Η μονάδα Θράκης της ΕΚΨ & ΨΥ έχει αναπτύξει συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συμπληρωματικά με τις υπηρεσιακές του μονάδες αποφάσισε να συστήσει και να λειτουργεί την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων από το Φεβρουάριο του 2015 με κύριες δραστηριότητες:

• Την εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και τη προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς,

• Την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση  των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης,

• Τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης,

• Την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους ΟΤΑ του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς και τις ΜΚΟ.

Η σύνθεση της επιτροπής αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και συμμετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι Φορέων και πολίτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο