ΔΟΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ψυχιάτρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ψυχιάτρου στην Αττική

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ψυχίατρο εξαρτημένης σχέσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, για το Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική  Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο.

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε ασθενείς με καρκίνο, οι οποίοι επιζητούν ψυχολογική βοήθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις δυσκολίες που επιφέρει η νόσος. Απευθύνεται επίσης στους οικείους των ασθενών, συγγενείς και φροντιστές, οι οποίοι επωμίζονται μεγάλο μέρος της φροντίδας του ασθενούς και έχουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης ή συμβουλευτικής.

Η θέση αφορά άμεση έναρξη εργασίας με μερική απασχόληση, με προοπτική αύξησης του χρόνου απασχόλησης από τον Σεπτέμβριο 2023.

Απαραίτητα προσόντα/δικαιολογητικά: α) τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, β) άδεια ασκήσεως, γ) βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά προσόντα: ε) εξοικείωση με βασικές ψυχοδυναμικές έννοιες στ) ενδιαφέρον για την Κοινωνική Ψυχιατρική, ζ) γνώση αγγλικών, η) επιθυμητή είναι η εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 24/04/2023 έως 07/05/2023.

 

Σύντομη παρουσίαση της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος) είναι  επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1986 από τον καθηγητή Παιδοψυχιατρικής, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και την ομάδα συνεργατών του. Εδώ και τέσσερις δεκαετίες ο φορέας έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερα σημαντική δράση στον χώρο της ψυχικής υγείας και έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη και εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα.

Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος παρέχει υψηλής ποιότητας δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην κοινότητα, με στόχο την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη αντιμετώπισή τους, την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού με στόχο την καταπολέμηση του στίγματος που συνδέεται με τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν οι δομές της, και συγκεκριμένα των Νομών Αττικής, Φωκίδας Φθιώτιδας, Έβρου και Ροδόπης.

Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος λειτουργεί σήμερα 35 Μονάδες Ψυχικής Υγείας οι οποίες περιλαμβάνουν Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Οικοτροφεία, Προστατευμένα Διαμερίσματα, Μονάδα Επαγγελματικής Ένταξης.  Ετησίως, η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος υλοποιεί 59.000 θεραπευτικές πράξεις σε πάνω από 3.200 ωφελούμενους. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεκριμενοποιούνται στην παρούσα αίτησή μου και στα συνημμένα αυτής, ενημερώθηκα ότι συλλέγονται αποκλειστικά προς το σκοπό εξέτασης της αιτήσεώς μου για το ενδεχόμενο σύναψης συμβάσεως εργασίας ή έργου και για την επικοινωνία μαζί μου προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που συναφθεί η σύμβαση, τα δεδομένα μου τυγχάνουν επεξεργασίας για τις ανάγκες της συμβάσεως αυτής, οπότε και θα ενημερωθώ σχετικά εκ νέου. Στη συνέχεια τα δεδομένα μου διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Για λοιπά θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά μου έλαβα γνώση ότι μπορώ να ενημερωθώ από την ιστοσελίδα του φορέα https://ekpse.gr/el/, σύνδεσμος «Πολιτική Απορρήτου».

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο