ΔΟΜΗ ΦΩΚΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΟΜΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ (ΤΕ,ΠΕ) ή ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (ΔΕ)  ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ  (ΔΕ)

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος  ενδιαφέρεται να προσλάβει:

  • Έναν / μία Νοσηλευτή/τρια  (ΠΕ,ΤΕ)  ή  Βοηθό Νοσηλευτή /τριας (ΔΕ)   ή Κοινωνικού Φροντιστή (ΔΕ)

για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής   Αποκατάστασης  (Οικοτροφείο «Ευρύκλεια») Ν. Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου,  αρχικά  για διάστημα από Ιανουάριο 2024  έως  Μάρτιο 2024, πλήρους απασχόλησης και με δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου σύμβασης.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα εξής:

  • Τίτλο σπουδών ( Πτυχίο ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:

α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής, β) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους από 20/12/2023 μέχρι και 02/01/2024 και ώρα 14:00, μόνο ηλεκτρονικά,  σε μορφή αρχείου τύπου pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο  2265022600 (εσωτ.1),  Δευτέρα  έως  Παρασκευή, 11:00 με 14:00.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) σας ενημερώνουμε πως διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε προσκομίσει για δύο μήνες από την κάλυψη εργασίας και μετά τα διαγράφουμε οριστικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο