ΔΟΜΗ ΘΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ

ΔΟΜΗ ΘΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) κοινωνικό λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ για απασχόληση στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Φορέα στην Αλεξανδρούπολη. Η θέση αφορά σε πρόσληψη πλήρους απασχόλησης και σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (14 μήνες).

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ) της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος στην Αλεξανδρούπολη είναι μονάδες προστατευόμενης διαβίωσης (Οικοτροφεία και Διαμερίσματα), υψηλής (24ωρης), μεσαίας και χαμηλής εποπτείας, με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αποτελούν χώρο διαβίωσης ως σπίτι και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Απαραίτητα προσόντα

§  Πτυχίο  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

§  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

§  Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά COVID-19

§  Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

§  Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (καλή γνώση – επίπεδο Β2)

§  Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης/ μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις                (για τους άρρενες υποψηφίους)

 

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα

§  Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

§  Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης

 

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση που θα βρείτε εδώ, 2) πτυχίο 3) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) βεβαιώσεις εργασίας και άλλα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω.

Οι αιτούντες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να στείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsale1@gmail.com με θέμα: «Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση  κοινωνικού λειτουργού στην ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος (Αλεξανδρούπολη)» από τις 26/01/2023 έως τις 07/02/2023.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο