Δράση Ευαισθητοποίησης στο Μουσικό Σχολείο Άμφισσας

Την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε δράση ευαισθητοποίησης από τις ψυχολόγους Βαρβάρα Τσουγκράνη και Χρυσάνθη Ποντίκη, συνεργάτες της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος ν. Φωκίδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας.
Η δράση απευθυνόταν σε γονείς και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας. Η θεματική αφορούσε την Αποτελεσματική επικοινωνία εφήβων – γονέων και αξιοποιήθηκε τόσο θεωρητικό υλικό όσο και βιωματικές τεχνικές. Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, υπήρξε θετική ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω συνεργασία.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του πολυδιάστατου προγράμματος «Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί: Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες». Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, αξιοποιώντας τις δυνάμεις των σχολικών μονάδων μέσα από το τρίπτυχο μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και προάγοντας την ψυχοσυναισθηματική στήριξη, την αλληλεγγύη, την αμοιβαιότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση.
 
   
Μετάβαση στο περιεχόμενο