Εγχειρίδιο: Επιχειρησιακά ζητήματα για πολυτομεακά προγράμματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19

Επιχειρησιακά ζητήματα για πολυτομεακά προγράμματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19

Η  Τεχνική Ομάδας Εργασίας Αττικής για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη, στην οποία συμμετέχει η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ, μετέφρασε το πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο με τίτλο «Επιχειρησιακά ζητήματα για πολυτομεακά προγράμματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19» της IASC (Inter-Agency Standing Committee).

Το εγχειρίδιο περιέχει μεγάλο όγκο επιχειρησιακών πληροφοριών και πρακτικών προσεγγίσεων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον ανθρωπιστικό προγραμματισμό στους τομείς της υγείας, της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, της προστασίας σε κοινοτικό πλαίσιο, της σίτισης, της διαχείρισης και του συντονισμού καταυλισμών.

Βρείτε το κείμενο εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο