Εκπαίδευση καθηγητών στο Βόλο από την ΕΚΨΥ&ΨΥ

Εκπαίδευση σε καθηγητές γενικών γυμνασίων και λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Βόλου έκαναν συνεργάτες της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στις 20 Νοεμβρίου 2017 με θέμα «Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Τρόπων Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης στη Σχολική Κοινότητα». Τα επιμορφωτικά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Φ13.1/132801/Δ2-03/082017 σχετική έγκριση υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας που έχει λάβει η ΕΚΨ&ΨΥ  από τη Γενική Δ/νση σπουδών Π/θμιας  & Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητική παρουσίαση και βιωματική παρέμβαση ενώ ολοκληρώθηκε με αξιολόγηση του σεμιναρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο