Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Από την αρχή της λειτουργίας της η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας συνδύασε την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη συνεχή θεωρητικό-κλινική εκπαίδευση του προσωπικού της (in-service training), καθώς και των εκπαιδευομένων στις δομές της, καθώς και σπουδαστών συναφών πανεπιστημιακών σχολών ή εργαζομένων στο χώρο της ψυχικής υγείας (out-service training). Ενδεικτικά αναφέρονται εκπαιδευτικά σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται από το φορέα μας:

Out-service training

 • Σεμινάριο με θέμα «Βασικές Αρχές Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Καλλιθέας και την επιστημονική υπευθυνότητα του καθηγητή Π. Σακελλαρόπουλου, 2012-2013

 • Εκπαίδευση-κατάρτιση 497 επαγγελματιών ψυχικής υγείας που αργότερα ανέλαβαν τη λειτουργία Οικοτροφείων, Προστατευμένων Διαμερισμάτων, Κινητών Μονάδων και Κέντρων Ημέρας του ΨΥΧΑΡΓΩΣ B΄φάση μέσω 24 προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια 2000-2006», Μέτρο 2.4.

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα σε διάφορους συλλόγους ή οργανισμούς, διδασκάλων, καθηγητών, δημοσίων υπαλλήλων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζών, εφοριών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, αστυνομικών, εισαγγελέων, ιατρών κλπ. για θέματα ψυχικής υγείας και Αγωγής Κοινότητας.

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο εργαζομένων σε ογκολογικά νοσοκομειακά τμήματα γύρω από τις τεχνικές ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών με καρκίνο (ενηλίκων και παιδιών) με τη χορηγική υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος, 2007

 • Ψυχοσωματικό Σεμινάριο σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρία, 2006-2007

Αναφορικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών, η Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ. έχοντας πιστοποιηθεί ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, “ ΆΤΛΑΣ” δέχτηκε από το 2014, φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης της Σχολής του Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Παράλληλα με την παροχή πρακτικής άσκησης σε Φοιτητές και Σπουδαστές, η Ε.Κ.Ψ.&.Ψ.Υ. έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό δίκτυο εθελοντών πτυχιούχων Επαγγελμάτων Υγείας στις δομές της.

 • Αττική: υπάρχει οργανωμένο Σώμα Εθελοντών που παρέχει εθελοντική εργασία σε όλες τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της Δομής Αττικής.

 • Θράκη: υπάρχει μία εθελόντρια κοινωνική λειτουργός στις μονάδες των Διαμερισμάτων

 • Φωκίδα: το Σώμα Εθελοντών έχει 15 εγγεγραμμένους εθελοντές οι οποίοι αξιοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής σε διάφορες δράσεις όπως, διοργάνωση ημερίδων, στη λέσχη Ψυχαγωγίας “Αύρα”, στις δράσεις καλλιέργειας της γης κ.α.

 

In-service training

Στο πλαίσιο του in-service training διεξάγεται κάθε χρόνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να ενισχύσει τη θεωρητική κατάρτιση των συνεργατών της αλλά και να βελτιώσει τις δεξιότητες τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2015-2016 κινήθηκε σε έξι βασικούς άξονες για όλες τις Δομές (Αττικής, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Θράκης):

 • Αξιολόγηση του παραγόμενου έργου μας

 • Εναλλακτικές θεραπείες (δραματοθεραπεία, εικαστική θεραπεία, κτλ)

 • Πορεία- Ιστορία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και των ΚΟΙΣΠΕ: Σχετική Νομολογία

 • Πολιτισμός και Ιστορία: Σύνδεση με την τωρινή φάση.

 • Ανάπτυξη του Ψυχισμού από την Παιδική έως την ενήλικη ζωή: Η σημασία της οικογένειας.

 • Συνεργασία με Συλλόγους Οικογενειών, Ασθενών & Αδελφών

Με βάση τον κάθε άξονα, κάθε Δομή κατάρτησε ένα πρόγραμμα με έξι (6) θεματολογίες, και μια ομάδα εργασίας που θα εργαζόταν για την παρουσίαση του κάθε θέματος. Σε επίπεδο μονάδων, η κάθε μονάδα κατάρτησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θεματολογία που λάμβανε υπόψη τις θεωρητικές ανάγκες της, βασιζόταν στην σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εξάσκηση, και εμπλουτίστηκε με παρουσιάσεις περιστατικών, βιωματικά και role playing.

Δείτε το αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αττικής 2015-2016 εδώ (Έκθεση Απολογισμού, σελ. 72-79)

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο MANAGEMENT-LEADERSHIP 2014-2016 

Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των εργαζομένων της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. στις βασικές αρχές της Διοίκησης των Μονάδων Υγείας και στα Μοντέλα Ηγεσίας και η ανάδειξη στελεχών που θα μπορούσαν μελλοντικά να αναλάβουν θέση ευθύνης.

->Εισηγητές Σεμιναρίου

 • David Brown, Director of Operations, TEWV

 • Marcel Carpay, Program Manager Mental Health Cordaan,

 • Ruud Königel, Contributor on Organisation Theory, Marketing for Non Profit and Time Management

 • Barry Lyden, Director of Operations- Blythe Star

 • Elco Damen, chairman of the Board of Directors of Cordaan

 

-> Θεματικές Σεμιναρίου

 • Η Έννοια της Διοίκησης ενός Οργανισμού

 • Οι Βασικές Λειτουργίες της Διοίκησης

 • Το Μάνατζμεντ ως Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων και ως Ηγεσία

 • Οι Αρχές και το Πρότυπο Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας

 • Οι Λειτουργίες της Διοίκησης στους Οργανισμούς Υπηρεσιών Υγείας

 • Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό των Οργανισμών Υπηρεσιών Υγείας

 • Αρχές Οικονομικού Μάνατζμεντ των Οργανισμών Υγείας

 • Εισαγωγή και Βασικές Αρχές του Marketing

 • Marketing Υπηρεσιών Υγείας

 

->Δομή και Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Φορέας

 1. Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.: Ιστορική εξέλιξη, Όραμα και Αποστολή

 2. Η Έννοια της Διοίκησης Ενός Οργανισμού και οι Βασικές Λειτουργίες της Διοίκησης

 3. Οι Λειτουργίες της Διοίκησης στους Οργανισμούς Υπηρεσιών Υγείας

 4. Αρχές Οικονομικού Management των Οργανισμών Υγείας

 5. Εισαγωγή και Βασικές Αρχές του Marketing

 6. Marketing Υπηρεσιών Υγείας/Εικόνα της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. στα Μ.Μ.Ε.

 7. Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας

 • 7α. Εισαγωγή στη Διοίκηση της Ποιότητας

 • 7β. Οι Θεωρίες, η Έννοια και οι Ορισμοί της Ποιότητας

 • 7γ. Η Μέτρηση της Ποιότητας από την Πλευρά των Χρηστών στις Υπηρεσίες Υγείας

 

Άτομο

 1. Ηγεσία – Βασικές έννοιες

 2. Πρότυπο Ηγετικής Συμπεριφοράς

 3. Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Manager

 4. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

 5. Διαχείριση κρίσεων και επίλυση Συγκρούσεων

 6. Διαδικασίες Διαχείρισης Χρόνου

 7. Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης έργου και χρονοδιαγραμμάτων

 

Ομάδα

 1. Δυναμική Ομάδων : Βασικές Έννοιες

 2. Επικοινωνία

 3. Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό των Οργανισμών Υπηρεσιών Υγείας

 • α. Εργασιακές σχέσεις

 • β. Προγραμματισμός & Προσέλκυση εργαζομένων

 • γ. Επιλογή προσωπικού

 • δ. Εκπαίδευση εργαζομένων

 • ε. Αξιολόγηση Προσωπικού

     4. Κίνητρα και Υποκίνηση : Θεωρίες, Μέθοδοι και Τεχνικές Υποκίνησης

->Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

 • Συγγραφή εργασιών

 • Μελέτη Περιπτώσεων/Μελέτη Πεδίου

 • Ασκήσεις Προσομοίωσης

 • Ομάδες Εργασίας για τη επεξεργασία συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων με προοπτική οργάνωσης στο μέλλον τμημάτων που θα διαχειρίζονται συγκεκριμένα θέματα π.χ. Τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τμήμα εκπαίδευσης, τμήμα έρευνας, τμήμα marketing κ.α

 • Βιωματικές Ασκήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο