Απολογιστικές Εκθέσεις

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος για το έτος 2020

Eκθεση Απολογισμού

 

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος για το έτος 2019

Eκθεση Απολογισμού

 

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για το έτος 2018

Eκθεση Απολογισμού

 

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για το έτος 2017

Eκθεση Απολογισμού

 

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για το έτος 2016

Eκθεση Απολογισμού

 

 

Διαβάστε τον απολογισμό δράσης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για το έτος 2015

Eκθεση Απολογισμού

Διαβάστε τα αποτελέσματα της Έκθεσης Κοινωνικής Απόδοσης (Social Return  On  Investment) για τη δομή Άμφισσας της ΕΚΨ&ΨΥ

Εκθεση Κοινωνικού Αντικτύπου