Κέντρο Ημέρας Ν. Φωκίδας

Το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα του νομού Φωκίδας είναι ένα πρότυπο κέντρο που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ποικίλες δυσκολίες που αφορούν τη μάθηση, τη συμπεριφορά, το συναίσθημα, την επικοινωνία, καθώς και τη γενικότερη προσαρμογή τους στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. Στελεχώνεται από ομάδα ειδικών με εμπειρία στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, που μπορούν να προσεγγίσουν, με ευαισθησία, όλο το φάσμα των ηλικιών που χρήζουν της βοήθειάς μας. Στο ΚΗ υλοποιούνται κυρίως ομαδικά θεραπευτικά αλλά και εξατομικευμένα, προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε οικογένειας με σεβασμό στο χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητές της, ενώ, όπου κριθεί αναγκαίο, γίνεται παραπομπή και αναπτύσσεται συνεργασία με τις ανάλογες υπηρεσίες.

Στα πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας, μέσα από τη σύμπραξη των ειδικών, τόσο του Γενικού Νοσοκομείου, όσο και της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, η λειτουργία του ΚΗ βασίζεται στην καλή συνεργασία με την οικογένεια, ενώ, παράλληλα, η διασύνδεση με το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον της (σχολική κοινότητα, Σύλλογος Γονέων, κοινωνικές οργανώσεις, τοπικοί φορείς κ.α.) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής προσέγγισης. Στόχος της παρέμβασής είναι η δημιουργία ενός θεραπευτικού πλαισίου σε άρτια επιστημονική βάση, που θα καθοδηγήσει σωστά όχι μόνο τον ίδιο τον πάσχοντα, αλλά και την οικογένειά του, ώστε να κατανοήσουν, να αποδεχτούν και να ενημερωθούν τεκμηριωμένα για τις δυσκολίες του δικού τους ανθρώπου.  Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πως μπορούν οι ίδιοι οι συγγενείς ή η οικογένεια να δρομολογεί και να διαχειρίζεται με περισσότερη επιτυχία συγκεκριμένες συμπεριφορές και καταστάσεις.

 Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΗ αφορούν στην υποστήριξη παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν

-Δυσκολίες μάθησης – Δυσλεξία

-Προβλήματα λόγου και της ομιλίας

-Διαταραχές συμπεριφοράς

-Δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση

-Δυσκολίες διάσπασης της προσοχής και υπερκινητικότητα

-Αυτισμό

-Ανωριμότητα

-Νοητική υστέρηση

-Ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα φάσης ζωής

 

 Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ενήλικες αφορούν:

-Προβλήματα Γνωστικών Ελλειμμάτων σε Ηλικιωμένους Ανοϊκούς Ασθενείς

-Συναισθηματική Στήριξη και Συμβουλευτική σε Φροντιστές Ηλικιωμένων και Ανοϊκών Ασθενών

-Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας

-Ομάδες Συναισθηματικής Στήριξης και Έκφρασης μέσω της Εικαστικής Θεραπείας

-Προεπαγγελματική Στήριξη και Εκπαίδευση

 

Το ΚΗ προσφέρει τις εξής ομαδικές δραστηριότητες:

- Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης και Συμβουλευτικής για τους Γονείς Παιδιών με Διαταραχές Μάθησης και Συμπεριφοράς-

- Ομάδα Κοινωνικοποίησης και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων Παιδιών

-Ομάδα Έκφρασης και Επικοινωνίας Παιδιών

-Βιωματικό Εργαστήριο για Γονείς και Παιδιά

-Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης & Art therapy για Παιδιά

-Ομάδες Υποστήριξης Εφήβων

-Ομάδα Art therapy για Εφήβους και Ενήλικες

-Ομάδα Προεπαγγελματικής Κατάρτισης

-Ομάδα Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Εκπαιδευτικών

-Ομάδα Υποστήριξης για Γονείς Εφήβων

-Ομάδα Γνωστικής Παρέμβασης σε Ανοϊκούς Ασθενείς

-Ομάδα Φροντιστών Ανοϊκών Ασθενών

 

Διαγνωστική εκτίμηση και σκιαγράφηση των αναγκών του παιδιού ή του ενήλικα

Η υλοποίηση της αξιολόγησης του ψυχολογικού και εκπαιδευτικού προφίλ ενός παιδιού ή και ενήλικα, συμπεριλαμβάνει, πέρα από την λήψη ιστορικού / κλινική εκτίμηση, και τη χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων ερωτηματολογίων, εργαλείων ή ημιδομημένων συνεντεύξεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

-Το Ελληνικό WISC – III ( Wechler Intelligence Scale for Children – III)
-Το Αθηνά test
-Το Φωνολογικό test, το ΜέταΦΩΝ test, το CELF-R, το Renfrew Action και το PLS-3 για την αξιολόγηση της Γλωσσικής, Φωνολογικής και Μαθησιακής επάρκειας ενός παιδιού.
-Άλλα Έγκυρα και Αξιόπιστα Αυτοσυμπληρούμενα Ερωτηματολόγια Διερεύνησης της Συμπεριφοράς και του Συναισθήματος Παιδιών και Εφήβων, σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό

 

Στο πλαίσιο της Πρόληψης, Αγωγής και Ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας καθώς και σε συνεργασία με άλλους φορείς υγείας το ΚΗ

-Διοργανώνει και συντονίζει εκπαιδευτικές ημερίδες για γονείς, καθηγητές, επαγγελματίες υγείας και άλλους τοπικούς φορείς ( Κοινωνικές οργανώσεις, Δημοτικές Αρχές, Αστυνομία, Εκκλησία κ.α.)

-Συνεργάζεται με τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού γύρω από θέματα παιδικής ψυχολογίας και τρόπους καταπολέμησης του στίγματος στην ψυχική υγεία

-Αναπτύσσει κοινές καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες με τους συλλογικούς φορείς και τις κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με στόχο την ανάπτυξη συμμαχιών για τον αποστιγματισμό και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

-Υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα

Ημέρες και ώρες λειτουργίας ΚΗ

Δύο Δευτέρες μηνιαίως 9:00 – 17:00, και Τρίτη έως Παρασκευή 12:00 – 20:00, καθώς και δύο Σάββατα μηνιαίως 9:00 – 16:00

Για περισσότερες πληροφορίες: 22650- 23333