Έναρξη του προγράμματος «Πλατφόρμα δράσης για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία»

-Δελτίο Τύπου-

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015  Η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει την χώρα μας έχει σοβαρές επιπτώσεις και στον τομέα της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Μεταξύ αυτών, οι ψυχικά πάσχοντες αποτελούν τα πιο συχνά θύματα διακρίσεων ακόμη και στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτό της πρόσβασης στην υγεία, στην παιδεία και στην αξιοπρεπή διαβίωση. Η ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, ώθησε την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας να αναλάβει την πρωτοβουλία υλοποίησης προγράμματος που αφορά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, με τίτλο «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία».

Εταίροι στο πρόγραμμα είναι η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (ΙΨΥΠΕ). Το πρόγραμμα τελεί υπό την υποστήριξη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Aναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και η διάρκειά του είναι από 1η Μαΐου 2015 μέχρι 30 Απριλίου 2016.

Η βασική αρχή που διέπει το έργο είναι η πεποίθηση ότι η ουσιαστική αλλαγή, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και στις παγιωμένες αντιλήψεις του κόσμου, θα επέλθει μόνο αν μετακινηθούμε από την «ανοχή της κοινωνίας» και την «φιλανθρωπία» στο αυτονόητο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με μείζονα ή ελάσσονα ψυχικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, μέσω του συγκεκριμένου έργου, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από δράσεις, με κύριο στόχο την προώθηση της συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας, αλλά και τη δικτύωση και συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με την ψυχική υγεία.

Κέντρο όλων των δράσεων θα είναι το «Γραφείο Συνηγορίας». Το Γραφείο Συνηγορίας θα αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με δικαιώματά του, να συζητήσει γεγονότα ή περιστατικά που τον/την απασχολούν και να λάβει πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με πιθανές ενέργειες. Το Γραφείο Συνηγορίας υποδέχεται άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα. Υποδέχεται, επίσης, επαγγελματίες υγείας και συναφών κλάδων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τους εξυπηρετούμενούς τους, αλλά και κάθε πολίτη που ανησυχεί ότι θίγονται κάποια δικαιώματα εξαιτίας εν εξελίξει ψυχικής διαταραχής.

Παράλληλες δράσεις του θα είναι η πιλοτική καταγραφή περιστατικών παραβίασης, η συγγραφή εγχειριδίου για την προάσπιση των δικαιωμάτων στην ψυχική υγεία, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών. Η εξέλιξη των παραπάνω δράσεων θα δημοσιοποιείται τόσο σε ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί αποκλειστικά γι’ αυτό το πρόγραμμα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εναρκτήρια συνάντηση για την παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2015, 12.00 – 14.00, στο Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο, της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Φιλελλήνων 34, Σύνταγμα).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο