Ενημερωτικά Φυλλάδια Ψυχικής Υγείας στα Αραβικά και Φαρσί – Leaflets on Mental Health Issues in Arabic and Farsi

Ενημερωτικά Φυλλάδια Ψυχικής Υγείας στα Αραβικά και Φαρσί

H Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος προχώρησε στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την ψυχική υγεία στα Αραβικά και τα Φαρσί.

Τα φυλλάδια καλύπτουν τα εξής θέματα: κατάθλιψη, πένθος, διαταραχή μετατραυματικού στρες και επικοινωνία (στα Αραβικά) και κατάθλιψη, επικοινωνία και κοινωνική φοβία (στα Φαρσί).

Το υλικό βασίζεται στην μετάφραση και διασκευή ενός οδηγού αυτοβοήθειας του Οργανισμού Northumberland Mental Health NHS Trust, St George’s Hospital Morpeth, από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος.

Μετάφραση: Amira Rached (Arabic) / Karimi Negar (Farsi)

Mπορείτε να κατεβάσετε τα φυλλάδια (σε μορφή pdf) πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους

Φυλλάδιο Κατάθλιψη (Αραβικά)

Φυλλάδιο Πένθος (Αραβικά)

Φυλλάδιο Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (Αραβικά)

Φυλλάδιο Επικοινωνία (Αραβικά)

Φυλλάδιο Κατάθλιψη (Φαρσί)

Φυλάδιο Επικοινωνία (Φαρσί)

Φυλλάδιο Κοινωνική Φοβία (Φαρσί)

 

Leaflets on Mental Health Issues in Arabic and Farsi

The Society of Social Psychiatry P. Sakellaropoulos. has released a series of mental health information leaflets  in Arabic and Farsi. The leaflets cover topics including depression, grief, post-traumatic disorder and communication (in Arabic) and depression, communication and social phobia (in Farsi). 

The content is based on the translation and adaptation of an English self-help manual, published by the Organization Northumberland Mental Health NHS Trust, St George’s Hospital Morpeth, by the Society of Social Psychiatry P. Sakellaropoulos.

Translation: Amira Rached (Arabic) / Karimi Negar (Farsi)

You can download the leaflets by clicking on the links below (pdf files)

Leaflet Depression (Arabic)

Leaflet Grief (Arabic)

Leaflet Post-traumatic stress disorder (Arabic)

Leaflet Communication (Arabic)

Leaflet Depression (Farsi)

Leaflet Communication (Farsi)

Leaflet Social Phobia (Farsi)

Μετάβαση στο περιεχόμενο