Επίσκεψη φοιτητών Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θράκης στην ΕΚΨ&ΨΥ

Φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης επισκέφθηκαν δομές της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο της διασύνδεσης και της ευαισθητοποίησης της φοιτητικής κοινότητας γύρω από θέματα ψυχικής υγείας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που παρέχουμε ως φορέας στην Αλεξανδρούπολη και στον νομό Έβρου γενικότερα, καθώς και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για τον περιορισμό του στίγματος και την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας μέσα από την καλλιέργεια της γης. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο