Επιστημονικές ανακοινώσεις

5ο  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 “ΤΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΈΧΝΗ, ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ”, 9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

“Εφαρμογές της Τέχνης στην ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ενσυναίσθησης, Επικοινωνίας και Διαχείρισης Κρίσεων στη σχολική Κοινότητα μέσα από τα προγράμματα Ενδυνάμωσης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος”, Κατσούδα Δ., Ιακωβάκη, Π., Καπή, Φ., Κουρκούλη, Π., Τεμεκενίδου Π, Τσουγκράνη, Β., Φύσσας, Κ.

 

Εργαστήριο με τίτλο: «ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ» Εφαρμογές της Τέχνης στην Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας σε Προγράμματα Πρόληψης & Ευαισθητοποίησης στη σχολική Κοινότητα. Κατσούδα Δ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δ/NΣΗ ΔΕΥΤ/BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-

“Ετερότητες – Ένταξη στη Γενική, στην Ειδική & στην Επαγγελματική Εκπαίδευση”,  3ο ΠΕΚΕΣ- ΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 22.11.2019

“Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας παιδιών & εφήβων. Μια καλή πρακτική”. Δέσποινα Κατσούδα- Μαρία Δαουκοπούλου 

 

7ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 8-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ι. Παρουσίαση:  “Ανάπτυξη δεξιοτήτων Ενσυναίσθησης, Επικοινωνίας και Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα μέσα από τα Προγράμματα Ενδυνάμωσης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος”, Δ. Κατσούδα, Π. Ιακωβάκη, Β. Πρεμέτη, Β. Τζανέτου, Ν. Τουρλεντέ, Μ. Τσαλαπατάνη, Μ. Ζαμπέλη-Κοιλίτη, Ε. Μπάρλα

 

ΙΙ. Εργαστήριο: “Πρακτικές ενδυνάμωσης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των Εφήβων μέσα από την αξιοποίηση των αρχών  της  Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας (NDI) και της  Εικαστικής  θεραπείας στα προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας που υλοποιεί η ΕΚΨ&ΨΥ  στη  σχολική κοινότητα. Μιλώντας για τα Συναισθήματα μας: Γνωριμία με τα συναισθήματα (ένα παράδειγμα)”, Δέσποινα Κατσούδα, Δέσποινα Παπαϊωάννου.

 

ΙΙΙ.Παρουσίαση: «Η ενδυνάμωση των εφήβων μέσα από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των νέων που πραγματοποιεί η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Ι. Καλλία, Α. Φραγκούλη, Μ. Λαζαρίδου, Μ. Μπαλωμένου, Δ. Παπαϊωάννου.

ΙV.Παρουσίαση: «Ενίσχυση του Γονεϊκού Ρόλου στο πλαίσιο της Πρωτογενούς Πρόληψης :Ομάδες Γονέων, Ομιλίες, Δράσεις για Γονείς της ΕΚΨ&ΨΥ», Δ. Παπαϊωάννου, Α. Φούντζουλα, Α. Φραγκούλη, Μ. Λαζαρίδου, Μ. Μπαλωμένου, Ι. Καλλία. 

V.Παρουσίαση:«Παρουσίαση της μεθοδολογίας δικτύωσης του Φορέα Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας με την σχολική κοινότητα».Τσιακίρη Α., Παπασιδέρη Μ., Λαμπροπούλου, Ε. Κηπουρού Ε., Χιώνης Ι., Δογιαμάζη Σ. 

 

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10 – 14 Μαΐου 2017 

Ι.Παρουσίαση:«Πρακτικές Ευαισθητοποίησης και Ενδυνάμωσης νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο»,.Ι. Καλλία, Δ. Παπαϊωάννου, Α. Φραγκούλη, Κ. Φύσσας (Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας), Γ. Σκυλογιάννης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Ι. Καλλία, Δ. Παπαϊωάννου, Α. Φραγκούλη, Κ. Φύσσας, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Γ.Σκυλογιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης «Πρακτικές Ευαισθητοποίησης και Ενδυνάμωσης νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο», διάλεξη στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: «Εφαρμοσμένη ψυχολογία παιδιού και εφήβου» του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών στο μάθημα «Προαγωγή ψυχικής υγείας και Πολυπολιτισμικότητα» το οποίο διδάσκεται στο Εαρινό  εξάμηνο (2017-18). Διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (Θεωρία – έρευνα – workshop/ βιωματική άσκηση), Αθήνα, 14 Μαρτίου 2018.

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με θέμα «Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις», ΕΛΨΕ, Βόλος, 19 -22 Οκτωβρίου 2017.

Ι. Καλλία, Α. Γουρνιεζάκη, Χ. Δροσερού, Α. Καράντζαλη, Μ. Λαζαρίδου, Μ. Μπαλωμένου, Δ. Παπαϊωάννου, Α. Τζιμαρά, Α. Φραγκούλη (2017): «Η δυναμική εξέλιξη των ομάδων εφήβων στα Γυμνάσια της Φωκίδας μέσα από τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. και ο εμπλουτισμός της εμπειρίας με νέες μεθοδολογίες» προφορική ανακοίνωση 

Ημερίδες – Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

Επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς ΠΕ με θέμα: Παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Μέσω Τηλεδιάσκεψης, Αθήνα, 22 & 27/05/2020

Εισηγήσεις:

«Προκλήσεις και προσαρμογή», Παναγιώτα Ιακωβάκη

«Ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα- 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα σχολείο που αλλάζει», Δέσποινα κατσούδα

 

Εισαγωγικό σεμινάριο εξοικείωσης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις αρχές, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές βιωματικής μάθησης στη σχολική τάξη,  σε συνεργασία με τη Δ/νση ΔΕ δια της υπευθύνου Αγωγής Υγείας, κας Μάρας Δρακοπούλου, Ελληνικό, 24/9/2019

 

Ημερίδα: «‘Ενας χρόνος Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης/Ενίσχυσης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας Παιδιών & Εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 2018-2019. Πορεία και Επιτεύγματα». Σεράφειο, Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού & Καινοτομίας του Δ. Αθηναίων, 18/09/2019

 

Εισαγωγικό σεμινάριο. «Η βιωματική μάθηση στην προαγωγή θετικών συμπεριφορών υγείας» , σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά & της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, κας Ιωάννας Μποσινάκη, Πειραιάς, 14 & 21/02/2019 

Α΄Μέρος: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της βιωματικής μάθησης- Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην τάξη και δέσιμο oμάδας- Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Β΄Μέρος: Τεχνικές Βιωματικής μάθησης και η αξία τους στην επικοινωνία στην τάξη- Βελτίωση του ψυχοσυναισθηματικού κλίματος της τάξης.  Κατσούδα Δ., Καπή Φ., Τσουγκράνη Β., Τεμεκενίδου Π., Μποσινάκη Ι.

 

Ημερίδα:  Χτίζοντας την ψυχική ανθεκτικότητα στην τάξη. Παρουσίαση δράσεων πρόληψης & ευαισθητοποίησης στη σχολική κοινότητα. Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», 12/11/2018

 

2o Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ Πειραιά. Θέμα: «Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στη σχολική κοινότητα», σε συνεργασία με Υπευθύνους Αγωγής Υγείας: κ.κ Μποσινάκη-  Χρυσοστομίδης, 05/03/2018

 

1ο  & 2ο Βιωματικό σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς 7ο ΓΕΛ Πειραιά. Θέμα: «Αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων και Δέσιμο ομάδας του συλλόγου των εκπαιδευτικών», 7ο ΓΕΛ Πειραιά, 28/02/2018 & 7/03/2018

 

1o Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ Πειραιά. Θέμα: «Επίλυση Συγκρούσεων» σε συνεργασία με Υπευθύνους Αγωγής Υγείας: κ.κ Μποσινάκη- Χρυσοστομίδης, Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2018

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για στελέχη ΔΕ & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: “Ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στη σχολική κοινότητα”., Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δρ.Χαράλαμπο Σταχτέα, Σχολικό Σύμβουλο ΔΕ, 20/11/2017. Κατσούδα Δέσποινα , Ζαμπέλη- Κοιλίτη Μαρία

Δράσεις στα Ανοιχτά Σχολεία του Δ. Αθηναίων: «Οδύσσεια στο νησί των συναισθημάτων», 2017-18

Μετάβαση στο περιεχόμενο