Εrasmus+ DUB-IN: The Transformative Power of my Voice. Charting Future Directions on Social Skills Training for People with Psychosocial Disability (PwD)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος με συγκίνηση και υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι το Πρόγραμμα Erasmus+ Dub-in: The Transformative Power of my Voice. Charting Future Directions on Social Skills Training for People with Psychosocial Disability (PwD), που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2024, δημοσιοποιήθηκε και αναδείχθηκε ως Καλή Πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

https://year-of-skills.europa.eu/projects/dub-project-innovative-training-foster-social-inclusion_en

Στα πλαίσια του προγράμματος, σχεδιάστηκε ένα μοναδικό, ιδιαίτερο και ελκυστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και εργαλεία όπως η μεταγλώττιση, το παιχνίδι ρόλων, η ηχογράφηση κειμένων και ιστοριών αξιοποιήθηκαν ώστε να ενισχυθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων και η γνώση αυτή να μεταφερθεί και να συνδεθεί με σενάρια και καταστάσεις της πραγματικής καθημερινής ζωής. Σε ένα δυναμικό και ασφαλές περιβάλλον, τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα εξασκήθηκαν σε συνήθεις κοινωνικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν προκλήσεις της καθημερινότητας.

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ουσιώδεις και θεμελιώδεις για την κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση. Η εκπαίδευση στις δεξιότητες αυτές μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ατόμων και να προωθήσει την ενδυνάμωσή τους, την ενίσχυση αυτό-αποτελεσματικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αυτονόμησή τους.

Το πρόγραμμα, λοιπόν, αποτέλεσε μια καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένη προσπάθεια, που ανέδειξε ότι η μάθηση δεν περιορίζεται μόνο σε παραδοσιακές μεθόδους εντός μιας σχολικής αίθουσας αλλά μπορεί να περιλαμβάνει νέους τρόπους και μέσα. Τα εναλλακτικά αυτά εργαλεία, με κυρίαρχο αυτό της μεταγλώττισης, στόχευσαν τόσο στην ενίσχυση κοινωνικών ρόλων και δεξιοτήτων όσο και τελικά στη συμπερίληψη και την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης και αποκλεισμού.

Leader: Fundación INTRAS (Ισπανία), Εταίροι: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα), Smashing Times Theatre Company Limited (Ιρλανδία), Pro mente Oberösterreich Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit (Αυστρία), European Platform for Rehabilitation (Βέλγιο),  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα). 

Διάρκεια: Ιανουάριος 2022 – Μάρτιος 2024 / 27 μήνες

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο