Erasmus + ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΟN ΔΡΟΜΟ Ένα ταξίδι πίσω στο σπίτι υποστηρίζοντας τους ομότιμους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΟN ΔΡΟΜΟ
Ένα ταξίδι πίσω στο σπίτι υποστηρίζοντας τους ομότιμους

Η έλλειψη στέγης είναι το πιο ακραίο παράδειγμα κοινωνικού αποκλεισμού στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Οι άστεγοι δεν στερούνται μόνο την πρόσβαση σε σταθερή κατοικία. Δεν έχουν επίσης πρόσβαση σε βασικά αγαθά, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η υγεία, η απασχόληση ή η κατάλληλη διατροφή. Η ζωή στον δρόμο είναι ένας συνεχής αγώνας για να βρεις τροφή και ασφαλές μέρος να περάσεις τη νύχτα. Συχνά επίσης οι άστεγοι γίνονται αντικείμενο εμπαιγμού, βίας και εκμετάλλευσης. Αυτοί που προσπαθούν να ορθοποδήσουν αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες και εμπόδια, ενώ συχνά δεν έχουν κάποιον να στραφούν. Αν και οι άστεγοι δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, συχνά υπάρχουν κοινοί παράγοντες, όπως μια αθεράπευτη ψυχική νόσος, εθισμός, παράτυπο καθεστώς διαμονής, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή ελλιπής γνώση της γλώσσας.
Όσοι δουλεύουν στο πεδίο γνωρίζουν πολύ καλά τη δυσκολία να κερδηθεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη ενός άστεγου – ειδικά αν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα – κάτι όμως που είναι καίριας σημασίας ώστε η παρέμβαση που γίνεται να είναι αποτελεσματική. Πολύ συχνά οι άστεγοι απορρίπτουν κάθε προσφορά βοήθειας που απευθύνεται στην επανένταξή τους, οτιδήποτε δηλαδή υπερβαίνει μια απλή χειρονομία όπως η παροχή χρημάτων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους (τροφή ή παρόμοια).
Το Έργο “Accommodating a travelling life” (ATL) ξεκινά από την ανάγκη να προσφερθούν καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις σε άτομα που ζουν στο δρόμο. Στοχεύει να στηρίξει τους φορείς που δουλεύουν στο πεδίο ώστε, αξιοποιώντας την προσωπική εμπειρία όσων εμπλέκονται ενεργά στην σχέση φορέα και άστεγου, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής τους. Το Έργο εισάγει επίσης τον ρόλο του “Journey certified Supporter” (JCS), του ατόμου που έχοντας βιώσει την εμπειρία της έλλειψης στέγης και έχοντας ξεφύγει από αυτήν, υποστηρίζει, αξιοποιώντας την μεθοδολογία που θα αναδειχθεί από το Έργο και την εκπαίδευση που θα λάβει από αυτό, όσους ακόμη την βιώνουν .
Το Έργο ATL θα σχεδιάσει ένα προσαρμοσμένο μοντέλο κατάρτισης βασισμένο στις αρχές της μεθοδολογίας υποστήριξης από ομοτίμους (peer support). Θα παρέχει εκπαίδευση σε επαγγελματίες, καθώς και σε πρώην άστεγους που θα προετοιμαστούν ως “Journey certified Supporters”. Η ολιστική πληροφόρηση και τα εργαλεία κατάρτισης του Έργου, θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς JCS να επαναξιολογήσουν και αξιοποιήσουν την εμπειρία της ζωής τους, με στόχο να βοηθήσουν αυτούς που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο επανένταξης να ξεφύγουν από την ακραία ευαλωτότητα και τον αποκλεισμό που βιώνουν. Παράλληλα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης για επαγγελματίες θα ενισχύσει τις γνώσεις τους, την ποιότητα της υποστήριξης που προσφέρουν και θα προωθήσει κοινές παρεμβάσεις σε συντονισμό με τους JCS.
Το Έργο ΑTL, ενσωματώνοντας την προσέγγιση της «Αποκαταστασιακής/Επανορθωτικής Δικαιοσύνης», θα συμβάλει στην αποκατάσταση των οικογενειακών και φιλικών δεσμών ευνοώντας την επανένταξη, την οποία θα επιτύχει μέσα από μια αμοιβαίως σεβαστή και άνευ όρων προσέγγιση βασισμένη στην ακρόαση και το διάλογο, η οποία δεν κρίνει ούτε επικρίνει.
Γενικός στόχος:
Βελτίωση του ποσοστού επιτυχημένων παρεμβάσεων που αφορούν την ανάκαμψη των ατόμων που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης.

Ειδικοί στόχοι:
1. Παροχή σε επαγγελματίες μοντέλων παρέμβασης που προσφέρουν προσαρμοσμένες λύσεις στις προκλήσεις και τις ατομικές ανάγκες των αστέγων.
2. Προσφορά σε άτομα με βιώματα έλλειψης στέγης μιας ποιοτικής κατάρτισης, ώστε να αναπτυχθούν προσωπικά και να βοηθούν άλλους, χωρίς να χρειάζεται να αρνούνται το παρελθόν τους.
3. Δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας για άτομα που έχουν βιώσει έλλειψη στέγης.
4. Διευκόλυνση της ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών μέσα στην κοινότητα ως ένα ουσιαστικό βήμα προς τη βιώσιμη επανένταξή τους.

Δραστηριότητες:
1. Διεξαγωγή αρχικής έρευνας με άτομα που βίωσαν έλλειψη στέγης και επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο, για να εντοπιστούν ανάγκες και επαναλαμβανόμενοι φραγμοί που εμποδίζουν την ανάκαμψη από την έλλειψη στέγης. Τα ευρήματά της θα καθορίσουν το μοντέλο παρέμβασης του Έργου ATL και τον ρόλο του JCS.
2. Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και ανάπτυξη του online εκπαιδευτικού υλικού για τους επαγγελματίες που θα εκπαιδεύσουν τους μελλοντικούς JCS, καθώς και του οδηγού για την διευκόλυνση και υποστήριξη της μάθησης των τελευταίων.
3. Εκπαίδευση 45 επαγγελματιών και 50 πρώην άστεγων στην μεθοδολογία του Έργου.
4. Δημιουργία παιχνιδιού για τους μελλοντικούς JCS με στόχο να εξασκηθούν σε δεξιότητες υποστήριξης από ομότιμους και στην επίλυση πραγματικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Εταίροι:
1. Fundación INTRAS, Ισπανία (συντονιστής)
2. Restorative Justice for All International Institute, Ηνωμένο Βασίλειο
3. Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, Ελλάδα
4. Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Πολωνία
5. Salute Mentale ed Esclusione Sociale Italia, Ιταλία
6. Helsingin Diakonissalaitoksen Saatio, Φινλανδία

To Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία υποστηρίζει την υλοποίηση του Έργου ATL ως συνδεδεμένος εταίρος (Associated Partner).

Announcement regarding the Erasmus + Accommodating a Traveling Life Program in English 

 

EΤΑΙΡΟΙ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο