Έρευνα αναφορικά με τις ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19

Έρευνα αναφορικά με τις ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19


H Eταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης μιας μελέτης αναφορικά με τις ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στο γενικό πληθυσμό.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο και τις οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, η οποία απαιτεί μόλις 7-10 λεπτά.
https://forms.gle/qF8Dkwk4tLRZhdev6

Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στην έρευνα θα μας βοηθήσει σημαντικά στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, συμβάλλοντας στην επιστημονική μελέτη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρωτόγνωρης περιόδου που διανύουμε.

Όλα τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν θα παραμείνουν ανώνυμα και δεν ταυτοποιούν τους συμμετέχοντες. Επομένως, η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών διασφαλίζονται απολύτως από την παρούσα έρευνα.

Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

Μετάβαση στο περιεχόμενο